Despre noi

Departamentul Automatică și Informatică Industrială are o îndelungată experiență de educație și cercetare pentru sisteme informatice și de automatizare distribuite, managementul și protecţia informațiilor, prelucrare inteligentă de date și imagini, robotică şi vedere artificială, informatică medicală, fabricaţie integrată cu calculator, automatizări în industria energetică, sisteme orientate pe servicii, dezvoltare bazată pe modele, sisteme de măsurare şi transmisie a datelor. Preocupările noastre sunt marcate de complexitatea domeniului Ingineria Sistemelor / Automatică și Informatică Aplicată, care moștenește un bagaj de cunoaștere bogat, rezultat dintr-o mare tradiție, dar este în același timp puternic stimulat de noile tendințe și tehnologii pe plan internațional. Acestea se reflectă în specializarea de licență Direcției A precum și în programele noastre de masterat și în studiile doctorale având conducători științifici din departament.

Obiectivul Departamentului Automatică și Informatică Industrială este apropierea de nevoile reale ale pieței muncii, prin caracterul aplicativ al conținutului educațional, prin valorificarea și dezvoltarea parteneriatelor cu industria, dar și prin punțile create cu Alumni din țară și din străinătate, pe care îi prețuim în mod deosebit. Activitatea departamentului în cadrul domeniului Ingineria Sistemelor asigură condițiile de acreditare la nivel național a programelor noastre de studii la toate nivelurile – licență, masterat, doctorat – precum și compatibilitatea și potențialul de echivalare cu studii efectuate în Uniunea Europeană sau în lume.   

Scroll to Top