ANTON Silvia

Conferentiar dr.ing.
Email: silvia.anton@upb.ro
Birou: ED111

Activitate didactica

 • Proiectarea Dispozitivelor Numerice, anul II, Licenta, Automatica si Calculatoare
 • Sisteme de conducere a fabricatiei, anul IV, Licenta, Automatica si Calculatoare
 • Programarea textuala a robotilor industriali, anul IV, Licenta, Inginerie Industriala
 • Robotica Sisteme de conducere a robotilor industriali si fabricatiei prin vedere artificiala, anul I, Master Robotica, Inginerie Industriala si Robotica

Domenii de cercetare

 • Robotica
 • Robotica 
 • Vedere Artificiala
 • Sisteme digitale

Alte informatii

Conf. dr.ing. Silvia Oana ANTON a absolvit Facultatea de Automatica specializarea Automatica si Informatica Industriala in 2003, iar titlul de doctor in domeniul Automatica i-a fost acordat in anul 2008 de catre Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare. In 2003 a urmat studiile facultatii ENSIAME, “Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)”. Din 2003 a ocupat functia de inginer la Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare unde sustine ore de curs si aplicatii de laborator pentru: Sisteme de Conducere a Fabricatiei, Proiectarea Dispozitivelor Numerice, Sisteme si Echipamente pentru Conducerea Robotilor Industriali. Director stiintific pentru doua granturi national de cercetare si membru in echipa de executie a peste 16 proiecte stiintifice de C&D nationale. Autor si coautor a peste 60 de lucrari stiintifice in domeniul roboticii, vederii artificiale, sisteme distribuite, inalta disponibilitate, sisteme tolerante la defect si disaster recovery publicate in monografii nationale si internationale, jurnale si proceeding-uri la conferinte.

Website: http://cimr.pub.ro/silvia.anton/

Informațiile de mai jos sunt extrase automat prin intermediul platformei CRESCDI. Pentru mai multe informatii, vizitati profilul CRESCDI.
 • Integrarea sistemelor robot-vedere artificiala in linii flexibile de fabricatie
  Theodor Borangiu, Florin Daniel Anton; Florin Daniel, ANTON; Silvia Anton, Florin Daniel Anton; SILVIA-OANA, ANTON
  Politehnica Press, pp. 133, 2014-01-01
  0
 • Excellence in Smart Data and Services for Supporting Water Management
  DATA4WATER
  Approved
 • "Migration in IBM CloudBurst of the Service System Modelling and Validation Platform"
  CloudSSyst
  Approved
 • OPTIMizarea rezultatelor cercetarii aplicative a doctoranzilor si cercetatorilor postdoctorat – OPTIM Research
  OPTIM
  Approved
 • Servicii cloud pentru sisteme de fabricație robotizate cu înaltă disponibilitate
  RoboCloud
  Approved

Scroll to Top