Direcții cercetare

Planul de cercetare al Departamentului Automatica si Informatica Industriala cuprinde următoarele tematici, corelate cu proiectele de cercetare la nivel național și internațional avand ca directori sau responsabili cadre didactice din departament:

 • Sisteme de conducere avansate si inteligente, sisteme SCADA
 • Arhitecturi si tehnologii pentru sisteme orientate pe servicii si management de proces
 • Prelucrare inteligentă de imagini, grafica 3D, drone
 • Sisteme de calcul de înalta performanta ( Cluster, Grid, Cloud)
 • Sisteme informatice mobile si imagistica pentru aplicații medicale
 • Prelucrări avansate de date si Big Data
 • Sisteme embedded, IoT si senzori wireless
 • Managementul proceselor de fabricatie si sisteme multi-agent
 • Sisteme de programe complexe si sisteme dirijate de modele

În cadrul departamentului funcționează Centrul de Cercetare si Instruire in Robotica, Informatica Industriala si Ingineria Sistemelor (CIMR), Director: prof.dr.ing. Theodor BORANGIU. Cele mai importante direcții de cercetare ale CIMR din ultimii ani sunt:

 • Sisteme de conducere cu inteligenta distribuita a proceselor de fabricatie
 • Sisteme multi-agent si holonice in arhitecturi semi-heterarhice pentru automatizarea dirijata de produs a proceselor de producție si a serviciilor
 • Sisteme de conducere automata a roboților industriali pentru operatii de alimentare / descarcare, deservire masini CNC, sudura, asamblare / montaj, prelucrari tehnologice (slefuire, vopsire), forjare
 • Aplicații robot-vedere artificiala pentru gestiunea depozitelor neorganizate de produse, controlul geometriei produselor si al stării suprafețelor acestora, deservirea benzilor transportoare,
 • Aplicații si platforme de sortare, depozitare si împachetare robotizata a produselor
 • Integrare de sisteme robot in linii de productie
 • Modelarea si proiectarea sistemelor pentru servicii cu suport informatic
 • Inovarea serviciilor, metrici si indicatori de performanta
Scroll to Top