Admitere Doctorat

Procesul și modalitatea de înscriere sunt descrise pe site-ul școlii doctorale. Menționăm câteva aspecte importante:

  1. Înscrierea este continuă, iar evaluarea se face la final de lună, conform calendarului.
  2. Se pot înscrie de pe acum și studenții care nu au finalizat masterul.
  3. Evaluarea inițială o va realiza coordonatorul de doctorat ales de candidat sau desemnat de Consiliul Școlii Doctorale, la finalul fiecărei luni, iar calificativul va fi ADMIS / RESPINS.
  4. Bursele de vor acorda la finalul lunii septembrie după evaluarea aplicațiilor de către comisiile de pe fiecare domeniu în parte.
  5. Înscrierea se realizează pe platforma UPB.
Scroll to Top