FAGARASAN Ioana

Profesor dr.ing., coordonator doctorat, prodecan
Email: ioana.fagarasan@upb.ro
Birou: ED212/ PRECIS 406

Activitate didactica

 • Analiza şi sinteza sistemelor informatice, anul IV, Licenta, Automatica si Calculatoare 
 • Diagnoza sistemelor tehnice, anul I, Master AII, Automatica si Calculatoare – Testarea sistemelor si asigurarea calitatii, Master MPI/PCSAM, Automatica si Calculatoare
 • Teoria reglarii automate, anul III, Licenta, Energetica 
 • Automatizarea proceselor energetice, anul IV, Licenta Energetica
 • Informatizarea proceselor energetice, an I, Master MS11, Energetica

Domenii de cercetare

 • Teoria sistemelor cu aplicatii pentru sistemele electroenergetice ierarhizate puternic interconectate 
 • Modelarea si simularea proceselor industriale 
 • Algoritmi si structuri de reglare avansate cu aplicatii in domeniul energetic
 • Sisteme inteligente de conducere a proceselor
 • Diagnoza și detecția defectelor în procesele industriale
 • Arhitecturi informatice avansate pentru sisteme descentralizate complexe (smart grid, smart city, agricultura de precizie, monitorizarea mediului ambiant)
 • Sisteme cyber-fizice in energetica

Alte informatii

Cadru didactic în cadrul Departamentului de Automatică și Informatică Industrială, Facultatea de Automatică și Calculatoare începând cu anul 1996. Activitatea didactică și de cercetare desfașurată atât în țară cât și în universități europene (Institutul National Politehnic Grenoble, Universitatea Tehnica Darmstadt). În perioada 2002-2004 cadru didactic asociat în cadrul Institutului National Politehnic din Grenoble (Franţa), Scoala Naţională de Ingineri Electricieni din Grenoble (ENSIEG – Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Electriciens de Grenoble). Participare în cadrul a cca. 30 de proiecte de cercetare și dezvoltare dintre care 9 în coordonare, implicând masteranzi, doctoranzi și tineri cercetatori în echipele de cercetare și dezvoltare. Rezultatele obținute au fost publicate în fluxul international de publicații, au fost transferate către mediul economic si s-au finalizat cu un brevet și un prototip pentru un simulator de scheme de comanda automate, modul destinat dotarii platformelor educationale. Coordonare din partea UPB, in perioada 2010-2020, cinci contracte de dezvoltare instituțională de tip POSDRU/POCU pentru dezvoltarea curiculei univeristare în domeniul Ingineria Sistemelor (IS) și pentru îmbunătățirea activității practice a studenților din domeniul IS. Autoare a 18 cărţi, numeroase articole şi comunicări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi internaţionale. 

Getting CRESCDI publications for “808” failed because “”

Scroll to Top