FAGARASAN Ioana

Profesor dr.ing., coordonator doctorat, prodecan
Email: ioana.fagarasan@upb.ro
Birou: ED212/ PRECIS 406

Activitate didactica

 • Analiza şi sinteza sistemelor informatice, anul IV, Licenta, Automatica si Calculatoare 
 • Diagnoza sistemelor tehnice, anul I, Master AII, Automatica si Calculatoare – Testarea sistemelor si asigurarea calitatii, Master MPI/PCSAM, Automatica si Calculatoare
 • Teoria reglarii automate, anul III, Licenta, Energetica 
 • Automatizarea proceselor energetice, anul IV, Licenta Energetica
 • Informatizarea proceselor energetice, an I, Master MS11, Energetica

Domenii de cercetare

 • Teoria sistemelor cu aplicatii pentru sistemele electroenergetice ierarhizate puternic interconectate 
 • Modelarea si simularea proceselor industriale 
 • Algoritmi si structuri de reglare avansate cu aplicatii in domeniul energetic
 • Sisteme inteligente de conducere a proceselor
 • Diagnoza și detecția defectelor în procesele industriale
 • Arhitecturi informatice avansate pentru sisteme descentralizate complexe (smart grid, smart city, agricultura de precizie, monitorizarea mediului ambiant)
 • Sisteme cyber-fizice in energetica

Alte informatii

Cadru didactic în cadrul Departamentului de Automatică și Informatică Industrială, Facultatea de Automatică și Calculatoare începând cu anul 1996. Activitatea didactică și de cercetare desfașurată atât în țară cât și în universități europene (Institutul National Politehnic Grenoble, Universitatea Tehnica Darmstadt). În perioada 2002-2004 cadru didactic asociat în cadrul Institutului National Politehnic din Grenoble (Franţa), Scoala Naţională de Ingineri Electricieni din Grenoble (ENSIEG – Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Electriciens de Grenoble). Participare în cadrul a cca. 30 de proiecte de cercetare și dezvoltare dintre care 9 în coordonare, implicând masteranzi, doctoranzi și tineri cercetatori în echipele de cercetare și dezvoltare. Rezultatele obținute au fost publicate în fluxul international de publicații, au fost transferate către mediul economic si s-au finalizat cu un brevet și un prototip pentru un simulator de scheme de comanda automate, modul destinat dotarii platformelor educationale. Coordonare din partea UPB, in perioada 2010-2020, cinci contracte de dezvoltare instituțională de tip POSDRU/POCU pentru dezvoltarea curiculei univeristare în domeniul Ingineria Sistemelor (IS) și pentru îmbunătățirea activității practice a studenților din domeniul IS. Autoare a 18 cărţi, numeroase articole şi comunicări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi internaţionale. 

Informațiile de mai jos sunt extrase automat prin intermediul platformei CRESCDI. Pentru mai multe informatii, vizitati profilul CRESCDI.
 • Calin, Soare; Stelian Sergiu, Iliescu; Ioana, FAGARASAN
  AGIR, pp. 191, 2006-01-01
  6
 • Automatizari. Scheme de comanda. Circuite Logice Secventiale. Panou Didactic LOGO
  Ioana, FAGARASAN; Grigore, STAMATESCU; Iulia Vasilica, STAMATESCU; Nicoleta, ARGHIRA
  ConsPress Bucuresti, pp. 66, 2012-01-01
  0
 • Automatizari. Scheme de comanda. Circuite Logice Secventiale
  Ioana, FAGARASAN; Sergiu Iliescu Iulia, DUMITRU
  978-973-100-226-2, pp. 66, 2012-01-01
  0
 • Actionari electrice si electronice ale motorului electric
  Ioana, FAGARASAN; Sergiu Iliescu Iulia, DUMITRU; Nicoleta, ARGHIRA
  978-973-100-224-8, pp. 88, 2012-01-01
  0
 • Metode de detectare a defectelor utilizand modele analitice
  Ioana, FAGARASAN
  Printech, pp. 110, 2004-01-01
  0
 • Detectia si diagnoza defectelor in instalatii industriale
  Ioana, FAGARASAN
  ??, pp. ??, 2002-01-01
  0
 • MIRCEA STEFAN, SIMOIU; Ioana, FAGARASAN; Stephane, PLOIX; Vasile, CALOFIR; Sergiu Stelian, ILIESCU
  Springer International Publishing, pp. 48-58, 2023-02-02
  2
 • Modelarea și monitorizarea sistemului de răcire pentru un centru de date
  Iulia Vasilica, STAMATESCU; Grigore, STAMATESCU; Nicoleta, ARGHIRA; Ioana, FAGARASAN; Vasile, CALOFIR
  Matrix Rom, pp. 20, 2013-07-12
  0
 • Studii de caz – Sistem fuzzy de suport al deciziei pentru optimizarea performantelor sistemelor fotovoltaice cu urmarire
  Iulia Vasilica, STAMATESCU; Grigore, STAMATESCU; Ioana, FAGARASAN; Nicoleta, ARGHIRA; Vasile, CALOFIR
  Printech, pp. 30, 2015-05-29
  0
 • SISTEM AVANSAT DE CONDUCERE A PROCESELOR PENTRU SPECIALIZARE INTELIGENTA IN DOMENIUL ENERGETIC
  ASID
  Approved
 • Susținerea creșterii capacității instituționale de cercetare a Universității Politehnica București
  CRESCDI
  Approved
 • Sistem Inteligent de Incarcare pentru Vehicule Electrice
  IEVSE
  Approved
 • Centrul Suport POLITEHNICA Orizont ctivitați si cheltuieli Export XLSX Componenta 12020 – UPB4H
  UPB4H
  Approved
 • MEDII ADSORBANTE BAZATE PE ZEOLITI NATURALI SI CARBUNE ACTIV PENTRU DECONTAMINAREA APELOR REZIDUALE PRIN PROCESE DE OZONIZARE CATALITICA
  PN-II-IN-CI-2012-1-0235
  Approved
 • Dezvoltarea Capacitatii Institutionale a Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti
  DECIP
  Approved
 • Sustainable energy & environments
  NetZeRoCities-P2
  Approved
 • Sistem Automat eficient energetic pentru Monitorizare si control în agricultura Inteligentă(SAMI)
  SAMI2024
  Approved
 • Optimizarea consumului de energie in cladiri inteligente prin evaluarea personalizata a conditiilor de confort (Human-Build)
  Human-Build
  Approved

Scroll to Top