Managementul și Protecția Informației (MPI)

Descriere

Programul de masterat MPI pregăteşte specialiști ȋn realizarea arhitecturilor software complexe scalabile, cu grad mare de disponibilitate şi cu asigurarea cerinţelor de securitate cibernetică. Studenţii ȋsi formează astfel competenţe tehnice pentru dezvoltarea aplicaţiilor distribuite, inclusiv de tip Cloud şi IoT, prelucrarea Big Data, protecţia datelor prin tehnologii blockchain, dar şi competenţe de management şi antreprenoriat.

Relevanță pentru piața muncii

Managementul şi protecţia informaţiei sunt esenţiale ȋn contextul actual de digitalizare accelerată a mediului de afaceri şi a instituţiilor publice. Absolvenţii acestui program ȋşi pot găsi locul ȋn companii de prestigiu din domeniul IT, pot urma un program de studii doctorale şi ȋşi pot valorifica abilităţile de management.

Cunoștințe necesare

Cunoştinţe tipice pentru absolvenţii de învățământ superior tehnic: limbaje de programare, arhitecturi hardware / software, reţele de calculatoare, sisteme de operare, algebră liniară.

Competențe și abilități dobândite

 • Proiectarea arhitecturilor scalabile de înaltă disponibilitate care sa asigure prelucrarea şi accesul eficient la informaţii.
 • Tehnici de căutare a informaţiilor bazate pe data mining şi ȋnvăţare automată.
 • Management distribuit al informaţiilor prin limbaje specializate, arhitecturi Cloud şi IoT.
 • Asigurarea protecţiei informaţiei ȋn sisteme descentralizate si securizate de stocare si criptare.
 • Analiza şi auditarea securităţii sistemelor informatice.
 • Managementul riscului şi asistarea deciziei.
 • Managementul inovarii si antreprenoriat.

Structura cursuri

Anul I, semestrul I

Disciplina 1:Criptografie și Criptanaliză
Disciplina 2:Securitatea Sistemelor Informatice
Disciplina 3:Tehnici de Căutare și Regăsire a Informației
Disciplina 4:Cercetare stiintifica si practica
Disciplina 5 (optionala):Modelarea Fluxurilor de Date și Activități
Biometrie, Metrici de Securitate
Disciplina facultativa:Proiectarea și managementul programelor educaționale

Anul I, semestrul II

Disciplina 1:Echipamente de Calcul de Înaltă Performanță
Disciplina 2:Management Strategic și Managementul Riscului
Disciplina 3:Fiabilitatea, Mentenanța și Siguranța în Funcționare a Sistemelor Informatice
Disciplina 4:Cercetare ştiinţifică şi practică
Disciplina 5 (optionala):Autentificarea și Autorizarea Accesului la Informație. Sisteme de Audit și Certificare
Testarea Software și Asigurarea Calității
Discipline facultative : Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Consiliere și orientare

Anul II, semestrul I

Disciplina 1:Protecția Informației în E-sisteme
Disciplina 2:Antreprenoriat, protectia proprietatii intelectuale si diseminare in cercetare
Disciplina 3:Inginerie Dirijată de Modele pentru Managementul Informațiilor și al Serviciilor
Disciplina 4:Cercetare Știinţifică şi Practică
Disciplina 5 (optionala):Fiabilitatea Software-ului și Benckmarking-ul Dependabilității
Inginerie Concurentă și Managementul Inovării
Discipline facultative:Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Consiliere și orientare

Anul II, semestrul II

Disciplina 4:Cercetare ştiinţifică, practică şi elaborare disertaţie
Disciplina 4:Etică si integritate academica

Teme Cercetare

 • Aplicatii inteligente pentru asistarea in situatii de urgenta
 • Scalarea automata a unei insfrastructuri de aplicatie web pe baza inteligentei artificiale
 • Sistem de criptare si criptanaliza
 • Sisteme de management al documentelor
 • Sisteme inteligente pentru decongestionarea traficului
 • Integrarea mai multor tipuri de surse de date intr-un sistem BI/DW
 • Big Data
 • Dezvoltarea sistemelor Business Intelligence
 • Sisteme ERP
 • Tehnici de prelucrare a masivelor de date
 • Soluţii Cloud hibrid
 • Sisteme de prevenire si detectie a intruziunilor
 • Sisteme de generare automata a testelor
 • Proiectarea sistemelor tolerante la defect
 • Securitatea serviciilor web
 • Solutii moderne si eficiente de testare automata
 • Criptarea mesajelor Modbus in instalatiile industriale
 • Probleme de securitate in aplicatiile mobile bancare
 • Sistem autonom de protectie/atac a sistemelor informatice
 • Sisteme de protectie a datelor folosind steganografia
 • Recunoastere faciala
 • Autentificare in aplicatii web
 • Consolidarea depozitelor de date
 • Analiza semantica
 • Implementarea algoritmilor de calcul distribuit (map, reduce)

Limbaje de programare și tehnologii folosite

Programare: C, C++, .net, Java, JavaScript, Python, R, SQL, XML;

Securitatea sistemelor: RedHat Linux / CentOS / Kali Linux;

Tehnologii blockchain: Ethereum / MOdex BCDB / BigchainDB;

Data mining si invatare automata: Orange / WEKA;

Platforme cloud: IBM Cloud, IBM ISDM;

Testare: JUNIT / Jest;

Modelare si metamodelare: UML, BPMN, Generic Modeling Environment

Alte informații

Limba de predare: Română
Companii partenere: Oracle, IBM, 4psa, ASTI, IPA, Qnet Internaţional, Modex

Scroll to Top