Modelarea fluxurilor de date și de activități

Disciplina își propune sa familiarizeze studenții cu conceptul de flux de activități, ca un caz special de proces de afaceri, abordat din cele trei perspective fundamentale: datele și obiectele de tip dată, controlul fluxului și resursele asociate activităților. Disciplina se încadrează în obiectivul general al programului de master, acela de a oferi studenților un corp de cunoștințe și abilități interconectate privind managementul și tehnici de protecție a informației.     

Pornind de la un scenariu informal privind implementarea operațională, prin activități, a unei funcții de afaceri a unei organizații, scopul fundamental al unui flux de activități, din  perspectiva office automation, este acela de a asigura procesarea corectă a unuia sau mai multor obiecte de tip dată. Ca urmare, se abordează, ca reper metodologic de bază, următoarea succesiune de etape de proiectare: mai întâi, din scenariul informal primar se identifică  obiectele de tip dată și se descriu ciclurile de viață ale acestora. Apoi se specifică fluxul de activități relaționate logic cu ciclurile de viață ale datelor, și cu resursele organizaționale. În etapa următoare, modelul fluxului de activități, împreună cu structurile de date și resursele organizaționale sunt implementate ca aplicație informatică într-un limbaj dedicat proceselor de afaceri, iar aplicația este validată sintactic și semantic. In final, se trece la etapa de execuție, în sistemul de management al proceselor, a unor instanțe relevante ale modelului informatic, interpretarea rezultatelor și ameliorarea corespunzătoare atât a aplicației informatice cât și a modelului informal inițial.  Disciplina folosește ca limbaj de referință limbajul open source YAWL (Yet Another Workflow Language) și, secundar, ca limbaj de analiza semantică, limbajul open source WoPeD ( Workflow Petri Net Designer).  

Tematica:

  • Fluxuri de activități și procese de afaceri: modele cu evenimente discrete, limbaje de descriere și simulare
  • Ciclul de viața al obiectelor transformate prin fluxurile de activități
  • Analiza fluxurilor de activități și condiții necesare formale și semi-formale în proiectarea acestora
  • Porți de control și resurse în fluxurile de activități
Scroll to Top