Cursuri MPI

Cursuri din cadrul programului master MPI

Cunoştinţele, numite şi informaţii ȋn acţiune, au devenit unul din cei mai importanţi factori de producţie, în termeni economici, datorită […]

Această disciplină se studiază în cadrul domeniului Ingineria Sistemelor și își propune să familiarizeze studenții cu principalele abordări, modele și

Acest curs oferă o privire de ansamblu asupra tehnicilor și instrumentelor ale căror obiective sunt îmbunătățirea fiabilității software-ului. Unele dintre

Disciplina se studiază ȋn cadrul domeniului Ingineriei Sistemelor / Specializarea Managementul şi Protecţia Informaţiei şi are ca obiectiv general să

Tematica:

Disciplina se studiaza in cadrul domeniului Ingineriei Sistemelor / Specializarea Managementul si Protectia Informatiei si abordează problematica e-sistemelor și a

Tematica:

Fiabilitatea şi mentenanța sistemelor informatice se studiază ȋn cadrul domeniului Ingineriei Sistemelor / Specializarea Managementul şi Protecţia Informaţiei şi are

Tematica:

Disciplina Echipamente de calcul de înalta performanta se adresează studenților din anul 1 al programului de masterat Managementul si Protecția

Scroll to Top