Fiabilitatea și mentenanța sistemelor informatice

Fiabilitatea şi mentenanța sistemelor informatice se studiază ȋn cadrul domeniului Ingineriei Sistemelor / Specializarea Managementul şi Protecţia Informaţiei şi are ca obiectiv general să prezinte însușirea cunoştinţelor de bază privind definirea noțiunilor de fiabilitate, prezentarea tehnicilor de asigurare a calităţii sistemelor. Fiabilitatea sistemelor informatice este un domeniu de inginerie care utilizează cunoştinţe ştiinţifice pentru asigurarea unor performanţe ridicate de funcţionare ale unui sistem informatic sau ale componentelor acestuia, într-un anumit interval de timp şi condiţii de exploatare bine precizate. Aceasta include proiectarea, abilitatea de a întreţine, de a testa şi a menţine sistemul la parametri acceptabili pe toată durata ciclului de viaţă. Fiabilitatea este definită teoretic prin termeni ca probabilitatea de defect, frecventa defectarilor, sau în termeni de disponibilitate, ca probabilitate derivată din fiabilitate și mentenabilitate. Mentenabilitate și mentenanta pot fi definite ca parti ale fiabilității inginerești, jucând un rol cheie în eficienta economica a sistemelor. Totodată fiabilitatea este strâns legată de siguranța in funcționare în sensul că ambele folosesc metode comune pentru analiza și pot schimba informații reciproc. Se urmăreşte formarea studenţilor pentru a identifica oportunitatea aplicării noţiunilor ȋnvăţate ȋn diferite domenii de aplicaţie şi crearea unor repere metodologice si procedurale care să permită adaptarea rapidă pe piaţa muncii.

Tematica:

  • Elemente de teoria probabilitatilor
  • Diagnoza si fiabilitatea elementului simplu
  • Deducerea functiei de fiabilitate.
  • Fiabilitate parametrica
  • Control statistic si benchmarking
  • Metode de crestere a fiabilitatii sistemelor
  • Dependabilitate
Scroll to Top