Managementul distribuit al informațiilor prin arhitecturi Cloud și IoT

Această disciplină se studiază în cadrul domeniului Ingineria Sistemelor și își propune să familiarizeze studenții cu principalele abordări, modele și teorii explicative ale domeniului, utilizate în rezolvarea de aplicații practice și probleme, cu relevanță pentru stimularea procesului de învățare la studenți. Conținutul cursului cuprinde Sisteme IoT, Platforme hardware IoT, Protocoale și standarde IoT, Domenii IoT, Platforme Cloud IoT și Securitatea în domeniul Cloud și IoT. În cadrul laboratorului se studiază Utilizarea placa de dezvoltare NodeMCU și platformele Cloud IoT ThingSpeak, Google Cloud și ThingsBoard.

Scroll to Top