Managementul informaţiilor prin limbaje specializate pe domenii de aplicaţie

Disciplina se studiază ȋn cadrul domeniului Ingineriei Sistemelor / Specializarea Managementul şi Protecţia Informaţiei şi are ca obiectiv general să prezinte abordări de inginerie dirijată de modele şi să demonstreze că managementul informaţiilor poate deveni mai eficient, mai flexibil şi mai rapid de implementat prin folosirea unor limbaje specializate pe domenii de aplicaţie. Se abordează noţiuni avansate de modelare şi metamodelare care să faciliteze dezvoltarea de limbaje specializate şi de instrumente software suport. Subiectele abordate includ de asemenea: evoluţia modelelor, metamodelelor şi a limbajelor, arhitectura dirijată de modele, sintaxa abstractă a unui limbaj standard de modelare orientată pe obiecte, limbaje specifice domeniilor, profiluri ale unui limbaj standard, aplicaţii din mediul economic, transformări de modele şi interpretoare. Ca parte aplicativă se lucrează pentru realizarea unui limbaj specializat pentru un domeniu de aplicaţii, la nivel de sintaxă abstractă, notaţii, generare şi configurare a editorului de modele, aplicarea pentru modelarea unui sistem din lumea reală. Se urmăreşte formarea studenților pentru a identifica oportunitatea aplicării noţiunilor ȋnvăţate ȋn diferite domenii de aplicaţie şi crearea unor repere metodologice şi procedurale care să permită adaptarea rapidă pe piaţa muncii. 

Tematica:

  • Principii ale ingineriei dirijate de modele
  • Modelare si metamodelare
  • Limbaje de metamodelare: MOF, Ecore, XMF, limbaj GME
  • Utilizarea modelelor in arhitecturi orientate pe servicii
  • Transformarea si compozitia modelelor
Scroll to Top