Sisteme informatice pentru managementul cunoștințelor

Cunoştinţele, numite şi informaţii ȋn acţiune, au devenit unul din cei mai importanţi factori de producţie, în termeni economici, datorită creşterii costului de captare a acestora şi a creșterii de valoare pe baza acestor resurse. În prezent cunoştinţele sunt tratate explicit, pot fi folosite ca mijloc de obţinere de avantaje sociale şi economice şi, mai mult, pot fi folosite pentru producerea de noi cunoştinţe.  

Obiectivul de bază al acestui curs este pregătirea studenților ţinȃnd cont de abordările actuale din dezvoltarea sistemelor informatice pentru managementul cunoştinţelor. Această categorie de sisteme informatice  are o destinaţie bine definită ȋn cadrul organizaţiilor, de a susţine şi extinde procesele de creare, stocare/extragere, transfer/partajare şi aplicare a cunoştinţelor. De asemenea, prin aceste sisteme se permite integrarea cunoştinţelor entităţilor distribuite geografic pentru a ajuta la formarea unor comunităţi globale de bune practici, lecţii ȋnvăţate din experienţe, a lucrului colaborativ sau stocării de documente.  

Disciplina include studierea conceptelor domeniului sistemelor informatice pentru managementul cunoştinţelor, metodologii de achiziţie a cunoştinţelor şi de dezvoltare a sistemelor, ingineria cunoştinţelor domeniului ȋn ontologii ȋn scopul partajării şi reutilizării acestora. Se vor discuta elementele specifice platformelor actuale colaborative sau de e-learning. Practic se vor utiliza tehnici, instrumente şi tehnologii actuale pentru realizarea de aplicaţii ce includ conceptualizarea şi formalizarea cunoștințelor unui domeniu ȋntr-o bază de cunoştinţe şi apoi clasificarea sau extragerea cunoştinţelor dorite.

Scroll to Top