Programe Masterat

Programele masterat organizate de departamentul AII.

Programul de master “Ingineria ṣi Managementul Serviciilor” (SEM) răspunde unei cereri formulate la nivel mondial în ceea ce privește creșterea și inovarea serviciilor. Pe măsură ce serviciile devin o parte tot mai importantă a creării de valoare în societățile si economiile moderne, și crește complexitatea și anvergura serviciilor global dispersate, devine necesara modelarea, dezvoltarea si funcționare integrată a unor sisteme pentru servicii centrate pe client, sustenabile, bazate pe abordări interdisciplinare (inginerie, management, marketing, psihologie umană) cu suport informatic ce utilizează tehnologii avansate: Web, Cloud, SOA.

În medicină, ca și în multe alte zone ale economiei, va exista o competiție deosebită pentru noi experiențe de servicii care să iasă în evidență nu doar prin cost redus și productivitate (funcționalitate și standardizare) ci și prin satisfacerea nevoilor individuale, confort și protecție socială (expresie și personalizare). Programul propune o coerență conceptuală și strategică între proiectarea arhitecturilor hardware și software care asigură și managementul optimizat al acestui sistem.

Programul de master “Robotics and Automation” vizează formarea de specialişti în domeniul Ingineriei Sistemelor capabili să satisfacă cerinţele pieţei muncii pentru personal înalt calificat în noile tehnologii digitale de robotică şi automatizare ale ’Industriei viitorului’.

Multimedia, ca atribut al sistemelor sau aplicaţiilor, semnifică un ansamblu de date, text, sunet, imagini statice sau dinamice, grafică și animaţii, stocate pe un suport digital și accesibile interactiv. Abordarea “în regim multimedia” înseamnă utilizarea unor tehnologii care fac posibile aceste lucruri.

Programul de masterat MPI pregăteşte specialiști ȋn realizarea arhitecturilor software complexe scalabile, cu grad mare de disponibilitate şi cu asigurarea cerinţelor de securitate cibernetică. Studenţii ȋsi formeaza astfel competenţe tehnice pentru dezvoltarea aplicaţiilor distribuite, inclusiv de tip Cloud şi IoT, prelucrarea Big Data, protecţia datelor prin tehnologii blockchain, dar şi competenţe de management şi antreprenoriat.

Programul pregătește specialiști în domeniul Ingineria Sistemelor, venind din diverse pregătiri inginerești de
licență, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice și tehnice avansate, de a contribui la progresul tehnologic,
economic și social-cultural al societăţii româneşti şi al lumii avansate. În particular, programul are drept misiune
dobândirea de cunoștințe tehnice avansate în domeniul informaticii industriale, programarea, exploatarea și
mentenanța sistemelor informatice, de control și comunicație în procesele industriale, participarea inovativ creatoare la proiecte de cercetare, pregătirea practică alături de firme consacrate.

Scroll to Top