Robotică și Automatizări (R&A)

Descriere

Programul de master “Robotics and Automation” vizează formarea de specialişti în domeniul Ingineriei Sistemelor capabili să satisfacă cerinţele pieţei muncii pentru personal înalt calificat în noile tehnologii digitale de robotică şi automatizare ale ’Industriei viitorului’.

Relevanță pentru piața muncii

Curriculum-ul educaţional al programului de master urmăreşte asigurarea competenţelor pentru doua clase de
profiluri ocupaţionale:

 1. Automatizare: analist de proces, dezvoltator de soluţii de automatizare, proiectant, consultant, specialist în implementare, arhitect de sisteme cyber-fizice de producţie, cercetător
 2. Robotică: expert în procese şi servicii robotizate, dezvoltator de aplicaţii industriale cu roboţi şi sisteme de vedere artificială, integrator de roboţi în structuri de producţie, consultant, cercetător.

Cunoștințe necesare

Senzori şi traductoare, bazele reglării automate, sisteme de conducere cu calculator, dispozitive numerice, automate programabile, limbaje de programare.

Competențe și abilități dobândite

Competențele dobândite vor permite selectarea, dezvoltarea şi aplicarea de concepte şi metode științifice în domenii interdisciplinare: Automatizări (alerte la realitate, asigurând optimizare şi predicţie a stării şi evoluţiei performanţelor, robuste) şi Roboți inteligenţi (adaptabili la mediu, cooperând cu operatorul uman în condiţii de siguranţa şi învățând de la acesta, cu autonomie de decizii). Programul asigură dobândirea abilităților de cercetare, proiectare şi realizare de aplicaţii.

Anul I, semestrul I

Disciplina 1:Robot Motion Planning and Control
Disciplina 2:Guidance Vision in Robotics
Disciplina 3:Mechatronics Engineering
Disciplina 4:Scientific research and practice
Disciplina 5 (optionala):Embedded Systems for Industrial ControlMachine Learning Methods and Applications
Disciplina facultativa:Proiectarea și managementul programelor educaționale

Anul I, semestrul II

Disciplina 1:Mobile Robots and Collective Control
Disciplina 2:Multi-Agent Systems and Programming 
Disciplina 3:Smart Robot Learning
Disciplina 4:Scientific research and practice
Disciplina 5 (optionala):Cloud Manufacturing Models and Services in Robotics
Intelligent Image Processing
Discipline facultative : Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Consiliere și orientare

Anul II, semestrul I

Disciplina 1:Natural Human-Robot Interaction
Disciplina 2:Unmanned Aerial Vehicles
Disciplina 3:Industrial IoT and Big Data Integration
Disciplina 4:Scientific research and practice
Disciplina 5 (optionala):Robots in Industrial Applications
Intelligent Manufacturing Systems
Discipline facultative:Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Consiliere și orientare

Anul II, semestrul II

Disciplina 4:Scientific Research and Authorship
Disciplina 4:Artificial Ethics and Legal Issues in Robotics

Teme Cercetare

 • Conducerea multitasking în timp real a mişcării roboţilor;
 • Conducerea hibridă poziţie-efort a mişcarii nelibere a roboţilor;
 • Sisteme multi-agent pentru sisteme robotice de tip swarm;
 • Emularea gesturilor umane manipulative cu înalta dexteritate în robotica prin tehnici de vedere artificială;
 • Dezvoltarea de modele Digital Twin pentru roboţi;
 • Cooperare inter-robot;
 • Sisteme holonice de conducere a fabricaţiei;
 • Servicii Cloud în robotică.

Limbaje de programare și tehnologii folosite

Limbaje de programare: JAVA/JADE, Python, ROS/Gazebo, Erlang, Netlogo, ILOG CPLEX OPL, RAPID, V+, C++, Arduino IDE, Matlab/Simulink, Cognex In-Sight, OpenCV/OpenGL, TensorFlow, V-REP Robot Simulator, ISO Gcode;

Tehnologii: Watson ML, Digital Twin, IoT Edge Analytics, MQTT for IoT, Big Data Analytics / Streaming, LoRa, OPC-UA, SCADA, PROMIA

Alte informații

Limba de predare: engleză

Companii partenere (care sprijină programul, în orice formă): Schaeffler Romania, ABB Romania, OMRON / Adept Romania, East Electric, Dacia Renault Automobile SA, INDAS Tech (Rockwell Automation Romania), Siemens Romania, IBM Romania, Robcon srl (Cloos Romania), Oracle Romania

Parteneriate internaționale:

 • Institute for Manufacturing, Department of Engineering, University of Cambridge, UK;
 • University of Nantes, France; University of Porto, Portugal;
 • Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes, France;
 • University of Lorraine, Nancy, France;
 • University of Valencia, Spain
Scroll to Top