Prelucrări Complexe de Semnal în Aplicații Multimedia (PCSAM)

Descriere

Multimedia, ca atribut al sistemelor sau aplicaţiilor, semnifică un ansamblu de date, text, sunet, imagini statice sau dinamice, grafică și animaţii, stocate pe un suport digital și accesibile interactiv. Abordarea “în regim multimedia” înseamnă utilizarea unor tehnologii care fac posibile aceste lucruri.

Relevanță pentru piața muncii

Oamenii beneficiază zilnic de industria multimedia, de multe ori fără a remarca acest fapt. Odată cu dezvoltarea exponențială a acestei industrii, și cererea de forţă de muncă calificată în proiectarea sistemelor multimedia este în continuă creștere.

Cunoștințe necesare

Programul de master continuă și aprofundează aria tematică a cursului Aplicații multimedia și a cursurilor propuse pentru Specializarea A2 a planului de învățământ de licență.

Competențe și abilități dobândite

Absolvenţii acestui ciclu de master vor şti:

 • Să proiecteze aplicaţiile multimedia în conformitate cu standardele în vigoare
 • Să analizeze și să prelucreze semnale complexe audio-video
 • Să proiecteze structuri hardware și software pentru sisteme multimedia
 • Să folosească mediile actuale de comunicaţie pentru diseminarea aplicaţiilor multimedia.

Structura cursuri

Anul I, semestrul I

Disciplina 1:Metode Avansate de Prelucrare a Imaginilor Complexe, Analiza Imaginilor 3D
Disciplina 2:Prelucrare Avansată a Semnalelor prin Transformate Ortogonale
Disciplina 3:Procesoare Digitale de Semnal și Prelucrarea Video și Audio în Timp Real
Disciplina 4:Arhitecturi Orientate pe Servicii și Tehnologii WEB
Disciplina 5:Tehnici de Căutare și Regăsire a Informației
Disciplina 6:Cercetare Știinţifică 1
Disciplina facultativa:Proiectarea și Managementul Programelor Educaționale

Anul I, semestrul II

Disciplina 1:Codarea Informatiei Audio-Video cu Grad Înalt de Siguranță
Disciplina 2:Tehnici Fractale în Aplicații Multimedia
Disciplina 3:Prelucrari Paralele în Aplicații Multimedia
Disciplina 4: Cercetare Știinţifică 2
Disciplina 5 (optionala):Antreprenoriat, Protectia Proprietății Intelectuale și Diseminare în Cercetare
Testare Software și Asigurarea Calității
Discipline facultative:Consiliere și orientare / Multimedia în educație (Opțional 1)

Anul II, semestrul I

Disciplina 1:Prelucrarea Imaginilor de la Distanță utilizând Tehnici de Inteligență Artificială
Disciplina 2:Prelucrari Complexe în Imagistică Medicală
Disciplina 3:Planificarea Aplicațiilor și Management de Proiect
Disciplina 4:Cercetare Știinţifică 3
Disciplina 5 (optionala):Sisteme de Realitate Virtuală
Securitatea Sistemelor Informatice
Discipline facultative:Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal)
Sociologia educației / Educație Interculturală (Optional 2)

Anul II, semestrul II

Disciplina 1:Cercetare Știinţifică, Practică şi Elaborare Disertaţie
Disciplina 2:Etică și Integritate Academica

Teme Cercetare

 • Sistem pentru urmărirea, localizarea și culegerea de date de la obiective în mișcare prin rețele de senzori mobili
 • Centru de telediagnoza și teleinterventie pentru managementul instalațiilor tehnologice în situații de hazard
 • Sisteme de alertare inteligente
 • Metode de control tolerant la defect implementabile în sisteme distribuite
 • Utilizarea tehnicilor fractale în modelarea și optimizarea traficului în rețele informatice largi
 • Utilizarea tehnicilor de inteligenta artificiala in diagnoza medicala
 • Utilizarea retelelor neuronale in segmentarea regiunilor de interes din agricultura
 • Utilizarea retelelor neuronale pentru detectarea, clasificarea si segmentarea obiectelor din imagini achizitionate de drone / sateliti.

Limbaje de programare și tehnologii folosite

C++, Java, Python, Verilog/VHDL

Alte informații

Limba de predare: Română
Companii partenere: ASTI Automation

Scroll to Top