Prelucrări Complexe de Semnal în Aplicații Multimedia (PCSAM)

Descriere

Multimedia, ca atribut al sistemelor sau aplicaţiilor, semnifică un ansamblu de date, text, sunet, imagini statice sau dinamice, grafică și animaţii, stocate pe un suport digital și accesibile interactiv. Abordarea “în regim multimedia” înseamnă utilizarea unor tehnologii care fac posibile aceste lucruri.

Relevanță pentru piața muncii

Oamenii beneficiază zilnic de industria multimedia, de multe ori fără a remarca acest fapt. Odată cu dezvoltarea exponențială a acestei industrii, și cererea de forţă de muncă calificată în proiectarea sistemelor multimedia este în continuă creștere.

Cunoștințe necesare

Programul de master continuă și aprofundează aria tematică a cursului Aplicații multimedia și a cursurilor propuse pentru Specializarea A2 a planului de învățământ de licență.

Competențe și abilități dobândite

Absolvenţii acestui ciclu de master vor şti:

  • Să proiecteze aplicaţiile multimedia în conformitate cu standardele în vigoare
  • Să analizeze și să prelucreze semnale complexe audio-video
  • Să proiecteze structuri hardware și software pentru sisteme multimedia
  • Să folosească mediile actuale de comunicaţie pentru diseminarea aplicaţiilor multimedia.

Structura cursuri

Anul I, semestrul I

Disciplina 1:Metode Avansate de Prelucrare a Imaginilor Complexe, Analiza Imaginilor 3D
Disciplina 2:Prelucrare Avansată a Semnalelor prin Transformate Ortogonale
Disciplina 3:Procesoare Digitale de Semnal și Prelucrarea Video și Audio în Timp Real
Disciplina 4:Arhitecturi Orientate pe Servicii și Tehnologii WEB
Disciplina 5:Tehnici de Căutare și Regăsire a Informației
Disciplina 6:Cercetare Știinţifică şi Practică
Disciplina facultativa:Proiectarea și Managementul Programelor Educaționale

Anul I, semestrul II

Disciplina 1:Codarea Informatiei Audio-Video cu Grad Înalt de Siguranță
Disciplina 2:Tehnici Fractale în Aplicații Multimedia
Disciplina 3:Prelucrari Paralele în Aplicații Multimedia
Disciplina 4: Cercetare Știinţifică şi Practică
Disciplina 5 (optionala):Antreprenoriat, Protectia Proprietății Intelectuale și Diseminare în Cercetare
Testare Software și Asigurarea Calității
Discipline facultative:Psihopedagogia Adolescenților, Tinerilor și Adulților
Consiliere și Orientare

Anul II, semestrul I

Disciplina 1:Prelucrarea Numerică a Imaginilor în Sisteme Informatice Geografice
Disciplina 2:Prelucrari Complexe în Imagistică Medicală
Disciplina 3:Planificarea Aplicațiilor și Management de Proiect
Disciplina 4:Cercetare Știinţifică şi Practică
Disciplina 5 (optionala):Sisteme de Realitate Virtuală
Securitatea Sistemelor Informatice
Discipline facultative:Psihopedagogia Adolescenților, Tinerilor și Adulților
Consiliere și Orientare

Anul II, semestrul II

Disciplina 1:Cercetare Știinţifică, Practică şi Elaborare Disertaţie
Disciplina 2:Etică și Integritate Academica

Teme Cercetare

  • Sistem pentru urmarirea, localizarea si culegerea de date de la obiective in mișcare prin retele de senzori mobili
  • Centru de telediagnoza si teleinterventie pentru managementul instalatiilor tehnologice in situații de hazard
  • Sisteme de alertare inteligente
  • Metode de control tolerant la defect implementabile in sisteme distribuite
  • Utilizarea tehnicilor fractale in modelarea si optimizarea traficului in rețele informatice largi

Limbaje de programare și tehnologii folosite

C++, Java, Python, Verilog/VHDL

Alte informații

Limba de predare: Română
Companii partenere: ASTI Automation

Scroll to Top