Planificarea Aplicațiilor și Management de Proiect

Tematica:

  • Gradul de incredere si fiabilitatea sistemelor multimedia
  • Metode de specificare a cerintelor si probleme posibile
  • Controlul schimbarilor si al versiunilor
  • Standarde si metrici software pentru aplicatii multimedia
  • Planificarea aplicatiilor informatice
  • Managementul proiectelor multiple
Scroll to Top