Service Engineering and Management (SEM)

Descriere

Programul de master “Ingineria ṣi Managementul Serviciilor” (SEM) răspunde unei cereri formulate la nivel mondial în ceea ce privește creșterea și inovarea serviciilor. Pe măsură ce serviciile devin o parte tot mai importantă a creării de valoare în societățile si economiile moderne, și crește complexitatea și anvergura serviciilor global dispersate, devine necesara modelarea, dezvoltarea si funcționare integrată a unor sisteme pentru servicii centrate pe client, sustenabile, bazate pe abordări interdisciplinare (inginerie, management, marketing, psihologie umană) cu suport informatic ce utilizează tehnologii avansate: Web, Cloud, SOA.

Relevanță pentru piața muncii

Cursurile urmate în cadrul programului de master SEM oferă următoarea paletă de cunoștințe:

 • Modelarea și implementarea fluxurilor proceselor de afaceri în domeniul serviciilor;
 • Dezvoltarea aplicațiilor TI pentru servicii utilizând tehnologii moderne: SOA, web, cloud;
 • Planificarea capacitatilor pentru servicii; adaptarea capacității la cerere.

Cunoștințe necesare

Sisteme cu evenimente discrete, teoria sistemelor, teoria optimizarii, baze de date, protocoale de comunicatie, sisteme informatice si retele de calculatoare, modelarea fluxurilor de date.

Competențe și abilități dobândite

 • Operarea cu concepte şi metode științifice în domenii interdisciplinare;
 • Integrarea conceptelor si metodelor specifice stiintelor economice si marketingului in dezvoltarea serviciilor;
 • Integrarea principiilor psihologiei si comunicarii in dezvoltarea serviciilor;
 • Modelarea si implementarea fluxurilor proceselor de afaceri in domeniul serviciilor;
 • Dezvoltarea arhitecturilor SOA (Service Oriented Architecture), ESB (Enterprise Service Bus) si SaaS (Software as a
  Service);
 • Dezvoltarea aplicațiilor IT pentru servicii;
 • Tehnologii Web și Cloud pentru servicii

Structura cursuri


Year I, semester I

Course 1:Modelling of Economic Processes
Course 2:Data Mining and Data Warehousing
Course 3:Information Systems Architecture
Course 4:Network and Systems Security
Course 5:Scientific research and practice
Course 6 (optional):Communication Management and Cognitive Psychology
Foundations of Service Science
Dispensable course:Proiectarea și managementul programelor educaționale


Year I, semester II

Course 1:Business Process Modelling
Course 2:Web Services and Development Tools
Course 3:Service Management. Strategy and Innovation
Course 4:Supply Chain Management and Logistics
Course 5:Scientific research and practice
Course 6 (optional):Accounting and Financial Management of Business
Knowledge Engineering and Service Ecosystem
Dispensable course:Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Consiliere și orientare


Year II, semester I

Course 1:Business Process Integration and Management
Course 2:Marketing and Financial Performance of Business
Course 3:Service Operations and Customer Relationship Management
Course 4:Entrepreneurship and Intellectual Property
Course 5:Scientific research and practice
Course 6 (optional):eServices for Administration and Business
New Services with IoT and Mobile Technologies
Dispensable course:Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Consiliere și orientare


Year II, semester II

Course 1:Scientific research, practice and development of master’s thesis
Course 2:Ethics and Academic Integrity

Teme Cercetare

 • Evaluarea performanțelor pentru algoritmi de clasificare si de clustering
 • Modelarea sistemelor pentru servicii
 • Sistem software pentru managementul serviciilor Cloud de tip IaaS
 • Sistem de verificare si impunere a politicilor de securitate într-un sistem Cloud
 • Planificarea capacitatilor in servicii de transport public
 • Optimizarea alocarii resurselor pentru procese de tip job shop si flow shop
 • Orientarea către servicii a proceselor de fabricație si de conducere automată
 • Agregare de microservicii in mediul Bluemix
 • Servicii cu tehnologii IoT
 • Modele si servicii Cloud pentru infrastructuri bazate pe GPU
 • Servicii web cu dispozitive mobile

Limbaje de programare și tehnologii folosite

JAVA/JADE, ILOG CPLEX OPL, Excel (Solver, Data analysis), C++, SQL, Linux, BASH, Matlab, Cloud Bluemix, MySQL, DB2

Alte informații

Limba de predare: engleză
Companii partenere: IBM, ORTEC
Parteneriate internaționale: ERASMUS si Acord de dubla diploma cu Universitatea din Porto, Portugalia.

Scroll to Top