Service Engineering and Management (SEM)

Descriere

Programul de master “Ingineria ṣi Managementul Serviciilor” (SEM) răspunde unei cereri formulate la nivel mondial în ceea ce privește creșterea și inovarea serviciilor. Pe măsură ce serviciile devin o parte tot mai importantă a creării de valoare în societățile si economiile moderne, crește și complexitatea și anvergura acestora, devenind dispersate global. Astfel, devine necesară modelarea, dezvoltarea și funcționare integrată a unor sisteme pentru servicii centrate pe client, sustenabile, bazate pe abordări interdisciplinare (inginerie, management, marketing, psihologie umană) cu suport informatic ce utilizează tehnologii avansate: Web, Cloud, SOA.

Relevanță pentru piața muncii

Cursurile urmate în cadrul programului de master SEM oferă următoarea paletă de cunoștințe:

 • Modelarea și implementarea fluxurilor proceselor de afaceri în domeniul serviciilor;
 • Dezvoltarea aplicațiilor TI pentru servicii utilizând tehnologii moderne: SOA, web, cloud;
 • Planificarea capacitatilor pentru servicii; adaptarea capacității la cerere; automatizarea proceselor front- si back-office.

Cunoștințe necesare

Programarea calculatoarelor, baze de date, protocoale de comunicație, sisteme informatice și rețele de calculatoare, modelarea fluxurilor de date, sisteme cu evenimente discrete.

Competențe și abilități dobândite

 • Operarea cu concepte şi metode științifice în domenii interdisciplinare;
 • Integrarea conceptelor și metodelor specifice științelor economice și marketingului în dezvoltarea serviciilor;
 • Integrarea principiilor psihologiei și comunicării în dezvoltarea serviciilor;
 • Modelarea și implementarea fluxurilor proceselor de afaceri în domeniul serviciilor;
 • Dezvoltarea arhitecturilor SOA (Service Oriented Architecture), ESB (Enterprise Service Bus) si SaaS (Software as a Service);
 • Dezvoltarea aplicațiilor IT pentru servicii;
 • Tehnologii Web, Cloud si de automatizare pentru servicii

Structura cursuri


An I, semestrul I

Disciplina 1:Modelarea proceselor economice
Disciplina 2: Data Mining și Data Warehousing
Disciplina 3: Arhitectura sistemelor informatice pentru întreprinderi
Disciplina 4: Securitatea Rețelelor și Sistemelor
Disciplina 5: Cercetare științifică 1
Disciplina 6 (opțional): Ingineria Cunoașterii și Ecosisteme de Servicii
Ingineria cunoștințelor și ecosistemul serviciilor
Discipline facultative:Proiectarea și managementul programelor educaționale


An I, semestrul II

Disciplina 1: Modelarea proceselor de lucru
Disciplina 2: Servicii web și instrumente de dezvoltare
Disciplina 3: Servicii web și instrumente de dezvoltare
Disciplina 4: Managementul lanțurilor de aprovizionare și logistică
Disciplina 5: Cercetare științifică 2
Disciplina 6 (optional): Marketing digital
Dezvoltarea serviciilor bazate pe IoT și tehnologii mobile
Discipline facultative: Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Consiliere și orientare / Multimedia în educatie (Optional 1)


An II, semestrul I

Disciplina 1:Integrarea și managementul proceselor de afaceri
Disciplina 2:Contabilitatea și managementul financiar al afacerilor
Disciplina 3:Operaţiuni în servicii si managementul relaţiilor cu clienţii
Disciplina 4:Antreprenoriat și proprietate intelectuală
Disciplina 5:Cercetare științifică 3
Disciplina 6 (optional):Servicii electronice pentru administrație și afaceri digitale
Tehnologii pentru comerț electronic și afaceri digitale
Discipline facultative: Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specializarii
Sociologia educației /
Educație Interculturală (Optional 2)


An II, semestrul II

Disciplina 1:Cercetare ştiinţifică, practică şi elaborare disertaţie
Disciplina 2:Etică și integritate academică

Teme Cercetare

 • Evaluarea performanțelor pentru algoritmi de clasificare si de clustering
 • Modelarea sistemelor pentru servicii
 • Sistem software pentru managementul serviciilor Cloud de tip IaaS
 • Sistem de verificare si impunere a politicilor de securitate într-un sistem Cloud
 • Planificarea capacitatilor in servicii de transport public
 • Optimizarea alocarii resurselor pentru procese de tip job shop si flow shop
 • Orientarea către servicii a proceselor de fabricație si de conducere automată
 • Agregare de microservicii in mediul Bluemix
 • Servicii cu tehnologii IoT
 • Modele si servicii Cloud pentru infrastructuri bazate pe GPU
 • Servicii web cu dispozitive mobile
 • Automatizarea robotizata (RPA) a proceselor back-office pentru servicii

Limbaje de programare și tehnologii folosite

JAVA/JADE, ILOG CPLEX OPL, Excel (Solver, Data analysis), C++, SQL, Linux, BASH, Matlab, Cloud Bluemix, MySQL, DB2, BluePrism

Alte informații

Limba de predare: engleză
Companii partenere: IBM, ORTEC
Parteneriate internaționale: ERASMUS

Scroll to Top