Sisteme Informatice în Medicină (SIM)

Descriere

În medicină, ca și în multe alte zone ale economiei, va exista o competiție deosebită pentru noi experiențe de servicii care să iasă în evidență nu doar prin cost redus și productivitate (funcționalitate și standardizare) ci și prin satisfacerea nevoilor individuale, confort și protecție socială (expresie și personalizare). Programul propune o coerență conceptuală și strategică între proiectarea arhitecturilor hardware și software care asigură și managementul optimizat al acestui sistem.

Relevanță pentru piața muncii

Noul program de master aprofundează domeniul informatizării structurilor complexe furnizoare de servicii, răspunzând cerințelor actuale de asigurare de competențe extinse pentru personalul angajat direct sau realizând servicii de consultanță, evaluare, C-D, proiectare, organizare, planificare, logistică și mentenanță pentru servicii medicale. Astfel, programul răspunde unei cereri formulate la nivel mondial în ceea ce privește inovarea serviciilor.

Cunoștințe necesare

Cunoștințe minimale privind modelarea, proiectarea, implementarea și exploatarea sistemelor informatice; Cunoștințe teoretice de bază privind prelucrarea semnalelor.

Competențe și abilități dobândite

  • Competențe generale printr-o pregătire aprofundată în domeniul tehnologiilor informatice de conducere a proceselor și structurilor discrete complexe, cu dezvoltare sistematică de aplicații software destinate optimizării sistemului de sănătate din România.
  • Competențe specifice rezultate din aprofundarea domeniilor conducerii distribuite a proceselor şi unităţilor medicale şi de management al resurselor acestor unități (inclusiv aplicând concepte și metode ale Inteligenței Artificiale), necesar specialiștilor cu competențe de coordonare și conducere, integratori de procese și arhitecturi informaționale și manageri

Structura cursuri

Anul I, semestrul I

Disciplina 1:e-Sanatate
Disciplina 2:Modelarea fluxurilor de date si retele de calcul
Disciplina 3:Echipamente complexe de investigatie in SIM
Disciplina 4:Sisteme multi-agent inteligente pentru asistenta ambientala
Disciplina 5:HPC (High Performance Computing) in SIM
Disciplina 6:Cercetare ştiinţifică şi practică
Disciplina facultativa:Proiectarea și managementul programelor educaționale

Anul I, semestrul II

Disciplina 1:Senzori si instrumentatie de masura in SIM
Disciplina 2:Sisteme expert
Disciplina 3:Dosarul electronic al pacientului
Disciplina 4:Bazele stiintei serviciilor
Disciplina 5:Cercetare ştiinţifică şi practică
Discipline facultative:Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Consiliere și orientare

Anul II, semestrul I

Disciplina 1:Prelucrari Complexe in Imagistica medicala
Disciplina 2:Managementul si Marketingul Serviciilor de sănătate
Disciplina 3:Standarde pentru transmiterea informatiei in SIM
Disciplina 4:Sisteme informatice pentru asigurari de sanatate
Disciplina 5:Telemedicina
Disciplina 6:Cercetare ştiinţifică şi practică
Discipline facultative:Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Consiliere și orientare

Anul II, semestrul II

Disciplina 1:Cercetare ştiinţifică, practică şi elaborare disertaţie
Disciplina 2:Etică si integritate academica

Teme Cercetare

  • Ontologii si baze de date relationale pentru medicina translationala
  • Concepte si metode stiintifice in modelarea proceselor biologice de crestere
  • Sisteme cyber-fizice pentru telemedicina
  • Aplicatii ale analizei fractale in medicina si biologie
  • Arhitecturi hardware si software pentru sisteme informatice orientate pe servicii in sanatate
  • Utilizarea Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor pentru managementul sistemelor de sanatate

Limbaje de programare și tehnologii folosite

C++, Java, Python, Verilog/VHDL

Alte informații

Limba de predare: Română
Companii partenere: Institutul Clinic Fundeni, pentru activitatea de cercetare

Scroll to Top