Automatică și Informatică Industrială (AII)

Descriere

Programul pregătește specialiști în domeniul Ingineria Sistemelor, venind din diverse pregătiri inginerești de licență, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice și tehnice avansate, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societăţii româneşti şi al lumii avansate. În particular, programul are drept misiune dobândirea de cunoștințe tehnice avansate în domeniul informaticii industriale, programarea, exploatarea și mentenanța sistemelor informatice, de control și comunicație în procesele industriale, participarea inovativ-creatoare la proiecte de cercetare, pregătirea practică alături de firme consacrate.

Relevanță pentru piața muncii

Cunoștințele acumulate pe parcursul programului de masterat AII de analiză de sistem, proiectare, implementare, testare și diagnoză a sistemelor de conducere informatice, de control, comunicație și monitorizare constituie o baza solidă în vederea angajării în domeniul industrial sau al cercetării și dezvoltării.

Cunoștințe necesare

Bazele analizei și proiectării sistemelor informatice, bazele reglării automate, echipamente pentru conducerea proceselor, stocarea și procesarea informației.

Competențe și abilități dobândite

 • Operarea cu concepte și metode științifice, inginerești și ale sistemelor informatice în domenii interdisciplinare;
 • Proiectarea sistemelor informatice într-un concept integrat (hardware, software, manware și orgware);
 • Soluționarea problemelor folosind instrumentele științei și ingineriei sistemelor;
 • Evaluarea și îmbunătățirea performanțelor sistemelor de conducere, în particular a sistemelor de reglare automata;
 • Proiectarea, gestionarea ciclului de viață, integrarea și integritatea sistemelor de conducere;
 • Abilități de proiectare, implementare și diagnoză a sistemelor de automatizare.

Structura Cursuri

Anul I, semestrul I

Disciplina 1:Tehnici avansate de conducere a proceselor
Disciplina 2:Modelarea si simularea sistemelor cu evenimente discrete
Disciplina 3:Cercetare ştiinţifică şi practică
Disciplina 4 (optionala):Complemente de teoria sistemelor si semnalelor
Tehnici avansate de identificare, modelare şi simulare
Disciplina 5 (optionala):Instrumentatie de proces in sisteme informatice
Sisteme inteligente de masura
Disciplina facultativa: Proiectarea și managementul programelor educaționale

Anul I, semestrul II

Disciplina 1:Actionari reglabile si elemente de executie
Disciplina 2:Sisteme expert
Disciplina 3:Diagnoza sistemelor tehnice
Disciplina 4:Sisteme SCADA pentru procese industriale
Disciplina 5:Cercetare ştiinţifică şi practică
Discipline facultative: Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Consiliere și orientare

Anul II, semestrul I

Disciplina 1:Managementul proiectelor de cercetare
Disciplina 2:Sisteme Multi-Agent pentru Controlul Intreprinderii
Disciplina 3:Sisteme Informatice in Industria Chimica si Biochimica
Disciplina 4:Sisteme Informatice in Energetica
Disciplina 5:Cercetare ştiinţifică şi practică
Discipline facultative:Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Consiliere și orientare

Anul II, semestrul II

Disciplina 1:Cercetare ştiinţifică, practică şi elaborare disertaţie
Disciplina 2:Etică și integritate academică

Teme Cercetare

 • Analiza si proiectarea sistemelor informatice industriale
 • Sistem de conducere numerică a unei stații electrice
 • Automatizarea unei centrale electrice
 • Sistem de comanda automată a subsistemului HVAC intr-o cladire inteligenta
 • Eficienta energetica in cladiri cu sisteme BMS (Building Management Systems)
 • Sistem de reglare/conducere pentru sisteme/procese industriale: stații de epurare
 • Sistem de monitorizare si comanda automata a unui proces industrial de fabricatie
 • Sistem de comanda vectoriala a motoarelor asincrone
 • Sisteme numerice destinate creșterii stabilității
 • Sisteme de tip Smart Grid
 • Cyber-Physical Systems
 • Sisteme informatice in agricultura de precizie
 • Detectia si diagnoza defectelor pentru procese industriale

Limbaje de programare și tehnologii folosite

Matlab/Simulink, Tia Portal, WinCC, LabView, EPLAN,LOGO! Soft Comfort, XSOFT-CODESYS, Galileo,PC Worx,
Siemens STARTER, CX-Drive

Alte informații

Limba de predare: Română
Relatii cu industria: ASTI Automation, Eaton, Eplan, Phoenix Contact, Rittal, Adrem, Festo, Transelectrica

Scroll to Top