Automatică și Informatică Industrială (AII)

Descriere

Programul pregătește specialiști în domeniul Ingineria Sistemelor, venind din diverse pregătiri inginerești de licență, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice și tehnice avansate, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societăţii româneşti şi al lumii avansate. În particular, programul are drept misiune dobândirea de cunoștințe tehnice avansate în domeniul informaticii industriale, programarea, exploatarea și mentenanța sistemelor informatice, de control și comunicație în procesele industriale, participarea inovativ-creatoare la proiecte de cercetare, pregătirea practică alături de firme consacrate.

Relevanță pentru piața muncii

Cunoștințele acumulate pe parcursul programului de masterat AII de analiză de sistem, proiectare, implementare, testare și diagnoză a sistemelor de conducere informatice, de control, comunicație și monitorizare constituie o baza solidă în vederea angajării în domeniul automaticii și informaticii industriale sau al cercetării și dezvoltării.

Cunoștințe necesare

Bazele analizei și proiectării sistemelor informatice, bazele reglării automate, echipamente pentru conducerea proceselor, stocarea și procesarea informației.

Competențe și abilități dobândite

 • Operarea cu concepte și metode științifice, inginerești și ale sistemelor informatice în domenii interdisciplinare;
 • Proiectarea sistemelor informatice într-un concept integrat (hardware, software, manware și orgware);
 • Soluționarea problemelor folosind instrumentele științei și ingineriei sistemelor;
 • Evaluarea și îmbunătățirea performanțelor sistemelor de conducere, în particular a sistemelor de reglare automata;
 • Proiectarea, gestionarea ciclului de viață, integrarea și integritatea sistemelor de conducere;
 • Abilități de proiectare, implementare și diagnoză a sistemelor de automatizare.

Structura Cursuri

Anul I, semestrul I

Disciplina 1:Complemente de teoria sistemelor și semnalelor
Disciplina 2:Tehnici avansate de conducere a proceselor
Disciplina 3:Modelarea sistemelor cognitive
Disciplina 4:Cercetare științifică 1
Disciplina 5 (opţională):Managementul analiza si prelucarea datelor
Sisteme inteligente de măsură
Discipline facultativeSecuritatea sistemelor de conducere industrială
Proiectarea și managementul programelor educaționale
Metodica cercetării științifice

Anul I, semestrul II

Disciplina 1:Sisteme inteligente de acționare
Disciplina 2:Sisteme expert
Disciplina 3:Diagnoza sistemelor tehnice
Disciplina 4:Sisteme SCADA şi comunicaţii industriale
Disciplina 5:Cercetare științifică 2
Discipline facultative: Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Consiliere și orientare
Management strategic și managementul riscului

Anul II, semestrul I

Disciplina 1:Managementul proiectelor de cercetare – inovare
Disciplina 2:Sisteme Multi-Agent pentru controlul întreprinderilor
Disciplina 3:Sisteme informatice în energetică
Disciplina 4:Cercetare științifică 3
Disciplina 5 (opţională):Sisteme informatice în industria chimică și biochimică
Sisteme informatice pentru cladiri si orase inteligente
Discipline facultative:Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Consiliere și orientare
Managementul informaţiilor prin limbaje specializate pe domenii de aplicaţie

Anul II, semestrul II

Disciplina 1:Cercetare ştiinţifică, practică şi elaborare disertaţie
Disciplina 2:Etică și integritate academică

Teme Cercetare

 • Analiza și proiectarea sistemelor informatice industriale
 • Sistem de conducere numerică a unei stații electrice
 • Automatizarea unei centrale electrice
 • Sistem de comandă automată a subsistemului HVAC într -o clădire inteligență
 • Eficientă energetică în clădiri cu sisteme BMS (Building Management Systems)
 • Sistem de reglare/conducere pentru sisteme/procese industriale: stații de epurare
 • Sistem de monitorizare și comandă automată a unui proces industrial de fabricație
 • Sistem de comandă vectorială a motoarelor asincrone
 • Sisteme numerice destinate creșterii stabilității
 • Sisteme de tip Smart Grid
 • Cyber-Physical Systems
 • Sisteme informatice in agricultura de precizie
 • Detecția și diagnoză defectelor pentru procese industriale

Limbaje de programare și tehnologii folosite

Matlab/Simulink, Tia Portal, WinCC, LabView, EPLAN, LOGO! Soft Comfort, XSOFT-CODESYS, Galileo,PC Worx,
Siemens STARTER, CX-Drive

Alte informații

Limba de predare: Română
Relatii cu industria: ASTI Automation, Eaton, Eplan, Phoenix Contact, Rittal, Adrem, Festo, Transelectrica

Scroll to Top