Securitatea sistemelor informatice

În contextul actual securitatea informatică este unul din punctele cheie pe care o organizaţie trebuie să le ia ȋn considerare, iar partea de educaţie şi conştientizare este fundamentală pentru a dezvolta o resursă umană care să fie o parte activă a componentei de securitate. Disciplina Securitatea Sistemelor Informatice este o disciplină fundamentală pentru viitorii angajaţi ȋn domenii de activitate ce se ȋncadrează ȋn zona tehnologiei informaţiei, dezvoltȃnd abilităţile teoretice cȃt şi practice ȋn ceea ce priveşte securitatea informatica ȋn organizaţii, standarde şi tehnologii ȋn securitate, politici şi proceduri, principii de securitate, criptografie, infrastructura de chei publice, dezvoltarea de software securizat, recuperarea ȋn caz de dezastru, etc. 

Securitatea Sistemelor Informatice este o disciplină de aprofundare ȋn care sunt necesare cunoştinţe din domeniile: Reţele de calcul, Sisteme cu microprocesoare, Transmisia datelor, Programare ȋn limbaje de nivel ȋnalt, Utilizarea sistemelor de operare.

Tematica:

  • Securizarea protocoalelor de comunicatie
  • Protocoale de nivel retea
  • Criptografie -algoritmi de criptare
  • Modelarea si simularea retelelor
  • Metode, solutii si politici de testare a retelelor de calcul
  • Securitatea aplicatiilor informatice
  • Auditarea unei retele informatice
Scroll to Top