Cursuri Direcția A

Cursuri ce fac parte doar din direcția A

Cursul se adreseaza studentilor din anul terminal si vizeaza obtinerea unor cunostinte de baza in securizarea informatiilor, transmisia datelor prin retele publice si in evaluarea securitatii sistemelor informatice. Se urmareste familiarizarea studentilor cu detectarea breselor de securitate precum si cu masurile care duc la cresterea securitatii sistemelor. Sunt tratate tehnici de securizare in sisteme de operare multi-user si in sisteme de operare distribuite, conceptele de autorizare si autentificare, mecanisme de criptare a informatiei, tehnici de detectare a intruziunilor, virusi, worm, trojan, malware, formalizarea modelelor de securitate a calculatoarelor, modalitatile de protejare a sistemelor de programe, securitatea tranzactiilor, filtrarea de pachete, evaluarea riscului. Sunt incluse studii de caz pentru analiza securitatii web si mail.

Cursul isi propune sa prezinte cunostintele specifice necesare crearii, folosirii si interpretarii documentelor XML. Se introduc notiuni generale despre fisierele XML, dar si notiuni specifice formatarii, validarii, parcurgerii, parsarii documentelor XML. Se pune accent asupra corectitudinii scrierii documentelor XML si a regulilor de creare a lor.

Intelegerea modului de functionare a unui sistem de vedere artificiala. Cunoasterea modalitatilor de reprezentare a imaginilor numerice. Insusirea cerintelor privind achizitia si memorarea imaginilor. Formarea si conversia analog-numerica a imaginilor alb-negru si color. Insusirea modului de functionare a unei camere de luat vederi si de cuplare a acesteia cu sistemele de calcul. Deprinderea metodelor si tehnicilor specifice de prelucrare a imaginilor (prelucrare primara, de nivel mediu si de nivel inalt) in scopul imbunatatirii reprezentarii si in scopul extragerii informatiei. Evidentierea unor structuri hardware si software de prelucrare in timp real a imaginilor. Analiza si interpretarea imaginilor complexe: texturi si fractali. Prezentarea unor aplicatii tipice ale vederii artificiale: roboti industriali, imagistica medicala, control automat, coduri de bare. La finalul cursului si al laboratorului, studentii vor fi capabili sa achizitioneze si sa prelucreze imagini in scopul imbunatatirii reprezentarii si in scopul segmentarii si clasificarii obiectelor din imagini.

Transferul de cunoștințe despre conceptele de agent autonom și sistem multi agent și aplicarea acestor noțiuni în modelarea și automatizarea proceselor distribuite
Prezentarea funcționalităților de bază ale agenților și analiza principiilor de cooperare între agenți
Crearea / selectarea unei platforme de dezvoltare a unei aplicații multi agent
Utilizarea tehnologiilor multi agent pentru a rezolva aplicații din diferite domenii conducere a fabricatiei
Asigurarea unui comportament unitar în cadrul sistemelor multi agent cu comportament emergent
Realizarea legaturii fizic – informațional intre partea de conducere (agent software) si echipamentul fizic resursa

Prezentarea principiilor de organizare si functionare a sistemelor de operare, precum si a celor mai importante componente si mecanisme utilizate in proiectarea acestora. Prezentarea caracteristicilor si restrictiilor impuse de sistemele de operare in timp real. Studii de caz pentru sisteme de operare reprezentative. Formarea abilitatii de a crea aplicatii software care sa foloseasca mecanismele oferite de catre sistemele de operare în timp real; utilizarea sistemului de operare în timp real QNX.

Familiarizarea studentilor cu arhitecturile sistemelor embedded. Cunoasterea structurii interne a microcontrollerelor. Studierea circuitelor suport necesare in sisteme embedded. Interfatarea intre sisteme embedded si lumea exterioara. Proiectarea sistemelor embedded. Programarea sistemelor embedded.

Prezentarea domeniului inteligentei artificiale si a principalelor subdomenii cu accent pe sistemele bazate pe cunostinte. Structura generala a unui sistem de inteligenta artificiala : sistem cognitiv, sistem rezolutiv. Modalitati de reprezentarea cunostintelor, consistenta bazelor de cunostinte. Sisteme rezolutive, cautarea solutiei in adancime, largime, cautare optimala, algoritm A, A*. Rationarea in conditii de incertitudine: abordarea Bayes, coeficient de certitudine, multimi vagi. Limbaje de programare logica, clips, fuzzyclips.

Prezentarea conceptelor de baza si a modelelor standardizate ale arhitecturii retelelor si inter-retelelor de calculatoare; prezentarea algoritmilor care stau la baza protocoalelor curente si analizarea performantelor acestora; familiarizarea cu cele mai raspandite protocoale utilizate in retelele si inter-retelele de calculatoare.

Cursul de ingineria sistemelor complexe este dedicat studierii metodelor, instrumentelor si tehnicilor pentru dezvoltarea sistemelor organizate distribuit si formate din sisteme (sisteme de sisteme). Principalele probleme in acest domeniu se refera la identificarea cauzelor complexitatii si tratarea acesteia prin solutii practice specifice. In prima parte a cursului sunt introduse caracteristicile definitorii ale sistemelor complexe si se discuta notiuni generale legate de inginerie prin tehnici de analiza, proiectare si testare a sistemelor software. Partea a doua este dedicata aspectelor complexitatii sistemelor distribuite din perspectiva programarii. Ultima parte trateaza ingineria sistemelor orientate pe servicii. In final se acorda atentie ingineriei securitatii la integrare.

Folosirea vocii ca mijloc de comunicare intre operator si sistemul de conducere reprezinta una dintre preocuparile majore ale proiectantilor si constructorilor de sisteme automate. Receptionarea vocii de catre „masina” inseamna analiza, recunoastere si validare de semnal vocal. Transmiterea de semnal vocal dinspre „masina” catre operator inseamna sinteza de voce si constructie de mesaj. Obiectivele cursului sunt: definirea notiunii de semnal vocal si incadrarea lui in clasa semnalelor; prezentarea unor metode si sisteme de achizitie de date destinate semnalului vocal; prezentarea procedurilor de analiza cu evidentierea operatiilor de discretizare in timp (esantionare) si in nivel (cuantizare); descrierea unor algoritmi pentru recunoastere de voce; prezentarea de algoritmi si metode dedicate sintezei de semnal vocal.

Scroll to Top