Rețele de Calculatoare

Obiective curs

Prezentarea conceptelor de baza si a modelelor standardizate ale arhitecturii retelelor si inter-retelelor de calculatoare; prezentarea algoritmilor care stau la baza protocoalelor curente si analizarea performantelor acestora; familiarizarea cu cele mai raspandite protocoale utilizate in retelele si inter-retelele de calculatoare.

Obiective laborator

Studii de caz si simulatoare ale diverselor protocoale folosite in retelele si inter-retelele de calculatoare.

Conținut curs

 • Notiuni de baza: Conceptul de retea de calculatoare. Structuri. Procesoare de comunicatie. Organizarea ierarhica a arhitecturii si modele de referinta pentru retele mari, retele locale si interretele de calculatoare.
 • Nivelul fizic: Medii fizice de comunicatie.
 • Subnivelul de multiacces la mediu din retelele locale: Metode si protocoale de alocare dinamica a canalului: cu fir, prin radio si prin sateliti.
 • Nivelul (de control al) legaturii de date: Stabilirea si recunoasterea limitelor cadrelor. Protocoale cu confirmare si retransmisie pentru asigurarea transmisiei corecte.
 • Nivelul de retea: Tipuri de servicii furnizate. Algoritmi si protocoale de dirijare in retele si interretele de calculatoare. Strategii si protocoale pentru prevenirea si combaterea aglomerarilor.
 • Nivelul de transport: Servicii furnizate. Comenzi primitive. Stabilirea si eliberarea conexiunilor. Asigurarea unei transmisii fiabile. Controlul fluxurilor si al aglomerarilor.
 • Nivelul de sesiune: Servicii oferite. Administrarea si sincronizarea comunicatiei. Notiuni privind calitatea serviciilor.
 • Nivelul de prezentare: Reprezentarea datelor. Notatia sintactica abstracta. Tehnici de compresie si de securizare a datelor.
 • Notiuni de proiectare topologica a retelelor mari de calculatoare.
 • Interconectarea retelelor de calculatoare: Conceptul si arhitectura Internet. Adresarea în Internet – structura adreselor. Protocoalele ARP si RARP. Divizarea în subretele. Gruparea retelelor – sisteme autonome.
 • Protocolul IP: Structura datagramelor. Fragmentarea si reasamblarea datagramelor. Rutarea in Internet-protocoale uzuale. Rezolvarea problemei aglomerarilor.
 • Protocoalele TCP si UDP: Asigurarea corectitudinii pachetelor receptionate. Protocolul UDP pentru transferul rapid de informatii.
 • Nivelul de aplicatie: Prezentarea celor mai folosite protocoale de aplicatii in retea, in Internet si in Web.
 • Notiuni despre administrarea retelelor si inter-retelelor de calculatoare: Prezentarea SNMP.

Conținut laborator

 • Studiul algoritmilor care stau la baza protocoalelor de la diversele niveluri ierarhice ale arhitecturii retelelor – prin programe de simulare.
Scroll to Top