Cursuri An 3

Cursuri din An III

Obiective curs Prezentarea principiilor de organizare si functionare a sistemelor de transmisie de date punct la punct, ca baza pentru […]

Obiective curs Insusirea cunostintelor de baza privind structura, particularitatile si precizia sistemelor de masurare: caracterizare generala, categorii de masurari, prelucrarea

Obiective curs Cursul prezinta metode de conducere automata cu inteligenta distribuita a structurilor de fabricatie robotizate. Cursul prezinta topologii si

Familiarizarea studentilor cu arhitecturile sistemelor embedded. Cunoasterea structurii interne a microcontrollerelor. Studierea circuitelor suport necesare in sisteme embedded. Interfatarea intre sisteme embedded si lumea exterioara. Proiectarea sistemelor embedded. Programarea sistemelor embedded.

Obiective curs Cursul doreste sa prezinte elemente specifice de proiectare si programare a sistemelor cu microprocesoare. Se va studia famila

Prezentarea domeniului inteligentei artificiale si a principalelor subdomenii cu accent pe sistemele bazate pe cunostinte. Structura generala a unui sistem de inteligenta artificiala : sistem cognitiv, sistem rezolutiv. Modalitati de reprezentarea cunostintelor, consistenta bazelor de cunostinte. Sisteme rezolutive, cautarea solutiei in adancime, largime, cautare optimala, algoritm A, A*. Rationarea in conditii de incertitudine: abordarea Bayes, coeficient de certitudine, multimi vagi. Limbaje de programare logica, clips, fuzzyclips.

Prezentarea conceptelor de baza si a modelelor standardizate ale arhitecturii retelelor si inter-retelelor de calculatoare; prezentarea algoritmilor care stau la baza protocoalelor curente si analizarea performantelor acestora; familiarizarea cu cele mai raspandite protocoale utilizate in retelele si inter-retelele de calculatoare.

Obiective curs Cursul isi propune sa prezinte cunostintele specifice necesare unui manager de proiect, pentru a conduce dezvoltarea unor proiecte

Cursul isi propune sa ofere o imagine de asamblu asupra procesului de dezvoltare a programelor, abordand sistematic toate aspectele implicate in industria software-ului: modelarea ciclurilor de viata, metodologiile de dezvoltare, managementul proiectelor, asigurarea calitatii, intretinerea si gestiunea configuratiei, elaborarea documentatiei. Se vor pune in evidenta importanta unor etape precum analiza, proiectarea si testarea, care completeaza implementarea programelor – unica etapa care a fost cunoscuta prin intermediul unor cursuri anterioare de programare. Se trateaza de asemenea una dintre componentele esentiale pentru dezvoltarea unor programe de calitate: modelarea orientata pe obiecte cu ajutorul unui limbaj standardizat, UML (Unified Modeling Language). Disciplina va evidentia modul in care UML faciliteaza interoperabilitatea intre produsele software, precum si o elaborare mai rapida si mai flexibila a programelor.

Obiective curs Prezentarea principiilor de proiectare, stocare si manipulare a bazelor de date a metodelor de acces prin indexi si

Scroll to Top