Baze de Date

Obiective curs

Prezentarea principiilor de proiectare, stocare si manipulare a bazelor de date a metodelor de acces prin indexi si tehnici hash. Prezentarea modelului relational, a operatiilor algebrei relationale si a limbajului de definire si manipularea datelor SQL. Studiul comparativ al bazelor de date concentrate si a bazelor de date distribuite, caracteristici ale proiectarii si interogarii bazelor de date distribuite. Exemplificarile sunt facute pies platforme reprezentative (Oracle, Microsoft SQL, MySQL) fara sa restrictioneze utilizarea unui anumit mediu de baze de date.

Obiective laborator

Dobandirea abilitatii de a utiliza un mediu de baze de date, a abilitatii de a proiecta o baza de date si a crea programele de aplicatie. Se are in vedere formularea de cereri eficiente, ce nu incarca serverul, proiectare interfete, forms, reports. Se vizeaza atat aplicatii client server cat si aplicatii web.

Conținut curs

 • Definitii, clasificari, scurt istoric medii de baze de date.
 • Structura DataBase Management System.
 • Entitati, atribute, relatii, model entitate asociere, model relational.
 • Stocarea datelor in baze de date, medii de stocare, organizare.
 • Facilitarea accesului la date : indecsi (primar, secundar, grup, arbori B, arbori B+), tehnici Hash.
 • Algebra relationala : operatii Select, Project, Produs Cartezian, Join, functii.
 • Limbaje SQL : definirea structurilor de date (DDL), constrangeri, modificari structuri de date, constrangeri, interogari in baze de date (DML), subcereri, subcereri corelate, definire si manipulare view.
 • Definire forme normale, normalizarea bazelor de date.
 • Protectia si securitatea datelor in baze de date. 10. Aplicatii de baze de date client/server.
 • Aplicatii de baze de date web : arhitectura, tehnologii de realizare.
 • Baze de date distribuite : caracteristici, tehnici de executie a cererilor la baze distribuite ; descompunere, optimizare.
 • Studii de caz.

Conținut laborator

 • Familiarizarea cu medii de baze de date
 • Crearea structurii unei baze de date, manipularea constrangerilor.
 • Normalizarea si popularea bazei de date.
 • Utilizarea interogarilor simple.
 • Interogari cu subcereri.
 • Proiectarea interfetelor utilizator (forms).
 • Proiectarea rapoartelor.
 • Integrarea componentelor.
 • Testare si validare.
Scroll to Top