Sisteme cu Microprocesoare Integrate

Obiective curs

Familiarizarea studentilor cu arhitecturile sistemelor embedded. Cunoasterea structurii interne a microcontrollerelor. Studierea circuitelor suport necesare in sisteme embedded. Interfatarea intre sisteme embedded si lumea exterioara. Proiectarea sistemelor embedded. Programarea sistemelor embedded.

Obiective laborator

Familiarizarea cu instrumente specifice de dezvoltare pentru procesoare tinta. Intelegerea unor principii practive de proiectare si realizare a sistemelor cu microprocesoare integrate.

Conținut curs

 • Cerinte de proiectarea unui sistem
 • Familii de microprocesoare integrate
 • Considerente generale de proiectare hardware
 • Interfatarea sistemului cu mediul înconjurator
 • Considerente generale de proiectare software
 • Sisteme de operare specializate
 • Sisteme industriale specializate

Conținut laborator

 • Prezentare platforma de dezvoltare și mediu de programare
 • Elemente de intrare / ieșire digitală
 • Interfațarea cu utilizatorul
 • Achiziția de date
 • Elemente de comandă
 • Comunicații de date

Scroll to Top