Managementul Proiectelor

Obiective curs

Cursul isi propune sa prezinte cunostintele specifice necesare unui manager de proiect, pentru a conduce dezvoltarea unor proiecte de informatica aplicata. Se introduc notiuni generale de management, dar si elemente specifice pentru dezvoltarea partii de software (ca entitate de sine statatoare sau incorporata in diferite dispozitive) – precum managementul calitatii si al configuratiei. Se pune accentul de asemenea pe utilizarea instrumentelor software specifice managementului proiectelor.

Obiective laborator

Laboratorul urmareste sa familiarizeze studentii cu utilizarea unor instrumente software pentru planificare de proiecte si editare de modele de afaceri, sa le dezvolte abilitatea de a face adaptari in ciclul de viata al dezvoltarii programelor si capacitatea de a conduce o echipa si de a participa la discutii de grup.

Conținut curs

  • Notiuni de baza de management de proiect (planificarea proiectelor; estimarea costului; analiza de risc; elaborarea unei propuneri de proiect; instrumente software pentru management de proiect ).
  • Notiuni de management specializate pentru dezvoltarea programelor (modele ale ciclului de dezvoltare a programelor; managementul calitatii ; managementul configuratiei ;managementul proceselor de afaceri)
  • Elemente utile pentru implementarea unei strategii de management (arhitecturi si metode destinate dezvoltarii rapide, prin reutilizare; solutii de inter-operabilitate la nivelul intreprinderii si la nivel guvernamental sau inter-statal)

Conținut laborator

  • Elaborarea unei propuneri de proiect (elaborarea unei propuneri de proiect conform cerintelor unui program de cercetare national; planificare de proiecte cu diagrame Gannt, prin utilizarea unui program specializat)
  • Modelarea unui proces de afaceri (conceperea unui proces de afaceri; modelarea acestui proces cu un program specializat si simularea executiei activitatilor sale)
Scroll to Top