Traductoare și Sisteme de Măsurare

Obiective curs

Insusirea cunostintelor de baza privind structura, particularitatile si precizia sistemelor de masurare: caracterizare generala, categorii de masurari, prelucrarea datelor de masurare (categorii de incertitudini de masurare, combinarea incertitudinilor partiale, teste pentru depistarea erorilor grosiere). Notiunile de senzor si traductor, caracteristicile generale ale traductoarelor, performantele traductoarelor în regim static si dinamic, elementele componente tipice ale traductoarelor, sisteme de achizitie/distributie a datelor (structuri tipice, conversia analog-numerica, conversia numeric-analogica, multiplexarea analogica si numerica, esantionare si retinere), traductoare inteligente, retele de senzori wireless, variante industriale de traductoare pentru cele mai frecvent investigate marimi.

Obiective laborator

Aplicatii de laborator privind traductoarele de presiune, deplasare analogice si numerice, temperatura, nivel, debit, viteza de rotatie, forta. Convertoare analog-numerice cu compensare (în trepte egale, cu aproximatii succesive), instrumentatie virtuala (LabVIEW), sisteme de achizitie a datelor de la traductoare cu iesire în semnal electric de nivel mic si unificat, aplicatii ale SAD-urilor în automatizari simple.

Conținut curs

 • Concepte generale si terminologie
 • Caracteristicile generale ale traductoarelor
 • Elementele componente tipice ale traductoarelor
 • Sisteme de achizitie/distributie a datelor
 • Traductoare inteligente
 • Sisteme de masurare cu traductoare pentru aplicatii industriale

Conținut laborator

 • Studiul unor traductoare de temperatura
 • Studiul unui traductor de presiune cu element sensibil piezorezistiv
 • Studiul unor convertoare analog-numeric cu compensare în trepte egale / cu aproximatii succesive
 • Studiul unei retele de senzori mobili folosind unitatea Open Enterprise
 • Introducere în LabVIEW; Crearea de instrumente virtuale (VI)
 • Notiuni si proceduri avansate pentru programare în LabVIEW; realizarea de aplicatii complexe
 • Instrumente virtuale pentru generarea si vizualizarea semnalelor si a graficelor de functii matematice
 • Achizitia si prelucrarea semnalelor de la traductoare analogice
 • Prelucrarea si generarea semnalelor pentru traductoare analogice
 • Achizitia, prelucrarea si generarea semnalelor de la / catre traductoare analogice / dispozitive de actionare analogice
 • Achizitia, prelucrarea si generarea semnalelor de la / catre traductoare numerice
 • Achizitia datelor de proces cu module specializate
 • Reglarea bipozitionala a temperaturii folosind placi multifunctionale si programarea în LabVIEW.
Scroll to Top