Sisteme Multiagent

Obiective curs

 • Transferul de cunoștințe despre conceptele de agent autonom și sistem multi agent și aplicarea acestor noțiuni în modelarea și automatizarea proceselor distribuite
 • Prezentarea funcționalităților de bază ale agenților și analiza principiilor de cooperare între agenți
 • Crearea / selectarea unei platforme de dezvoltare a unei aplicații multi agent
 • Utilizarea tehnologiilor multi agent pentru a rezolva aplicații din diferite domenii conducere a fabricatiei
 • Asigurarea unui comportament unitar în cadrul sistemelor multi agent cu comportament emergent
 • Realizarea legaturii fizic – informațional intre partea de conducere (agent software) si echipamentul fizic resursa

Obiective laborator

 • Prezentarea mediului de dezvoltare de aplicații multi agent JADE
 • Lucrul cu structuri de date, depistarea și tratarea erorilor
 • Realizarea unui comportament decizional
 • Transmisia și recepția de mesaje
 • Schimbul secvențial de mesaje (Rezolvarea unor probleme de negociere)
 • Protocoale de interactiune generice
 • Interfețe grafice și interfațarea cu alte sisteme
 • Realizarea de sisteme multi agent tolerante la defect, agenti replicati
 • Protocoale de interactiune
 • Integrarea de resurse folosind protocoulul TCP (Realizarea legăturii fizic informațional)

Material Curs

Scroll to Top