XML și Informație Structurată

Obiective curs

Cursul isi propune sa prezinte cunostintele specifice necesare crearii, folosirii si interpretarii documentelor XML. Se introduc notiuni generale despre fisierele XML, dar si notiuni specifice formatarii, validarii, parcurgerii, parsarii documentelor XML. Se pune accent asupra corectitudinii scrierii documentelor XML si a regulilor de creare a lor.

Obiective laborator

In cadrul laboratorului, se prezinta folosirea documentelor XML in paginile web, cum se parseaza folosind anumite metode, SAX si DOM, fisierele XML si bazele de date.

Conținut curs

 • Introducere
 • Componentele documentelor XML (Prolog, Elemente, Atribute, Referinte la entitati, Comentarii, Instructiuni de procesare, Sectiuni CDATA). Structura unei aplicatii XML
 • Declaratii de structura. Documente “bine-scrise”. DTD(Document Type Definition). Declararea unui DTD intr-un document XML. Definitii DTD
 • Spatii de nume
 • XML Schema. Definirea unui fisier XML Schema. Elementul schema. Referirea unei scheme XML dintr-un document XML. Principalele componente XML Schema. Indicatorii XML Schema
 • Concepte ale parsarii XML. Parsarea SAX. Parsarea DOM
 • XSL (Extensible Stylesheet Language): XPath, XSLT, XSL-FO

Conținut laborator

 • Afisarea documentelor XML in pagini web
 • Exemplificarea DTD
 • Exemplificarea folosirii DOM si SAX
 • XML si baze de date relationale(MS SQL Server 2005)
 • Folosirea expresiilor XPath
Scroll to Top