Prelucrarea Semnalelor Audio

Obiective curs

Folosirea vocii ca mijloc de comunicare intre operator si sistemul de conducere reprezinta una dintre preocuparile majore ale proiectantilor si constructorilor de sisteme automate. Receptionarea vocii de catre “masina” inseamna analiza, recunoastere si validare de semnal vocal. Transmiterea de semnal vocal dinspre “masina” catre operator inseamna sinteza de voce si constructie de mesaj. Obiectivele cursului sunt: definirea notiunii de semnal vocal si incadrarea lui in clasa semnalelor; prezentarea unor metode si sisteme de achizitie de date destinate semnalului vocal; prezentarea procedurilor de analiza cu evidentierea operatiilor de discretizare in timp (esantionare) si in nivel (cuantizare); descrierea unor algoritmi pentru recunoastere de voce; prezentarea de algoritmi si metode dedicate sintezei de semnal vocal.

Obiective laborator

Lucrarile practice dedicate disciplinei reprezinta solutii de implementare ale procedurilor de analiza si sinteza. Pentru realizarea lor se folosesc atit structuri hardware si software dedicate, cit si pachete software de firma. Astfel, lucrarile de laborator au in vedere urmatoarele obiective: analiza functionala si constructiva a sistemelor de achizitie semnal vocal; experimente privind operatiile de esantionare; studiul blocurilor CAN si al operatiei de cuantizare; recunoasterea vorbirii folosind analiza spectrala; sinteza de mesaje vorbite folosind fragmente de cuvinte inregistrate.

Conținut curs

 • Notiunea de semnal; clasificari;voce si caracteristicile semnalului vocal.
 • Sisteme de achizitie pentru semnale vocale; caracteristici functionale si constructive.
 • Discretizarea semnalului vocal; esantionare si cuantizare.
 • Esantionare; caracteristicile semnalelor esantionate; erori in procesul de esantionare.
 • Cuantizare; proceduri de conversie A/N; erori de cuantizare.
 • Analiza spectrala a semnalului vocal.
 • Metode si algoritmi pentru recunoastere de voce; analiza performantelor operatiilor de recunoastere.
 • Metode si algoritmi pentru sinteza de voce; performantele semnalului sintetizat; structuri hardware si software de implementare.
 • Prezentarea si analiza unor solutii de firma.

Conținut laborator

 • Utilizarea sistemelor de achizitie de date pentru preluarea semnalelor vocale.
 • Experimente privind operatiile de esantionare si refacere de semnale.
 • Studiul operatiei de cuantizare a semnalului vocal.
 • Analiza spectrala a semnalului vocal; caracterizarea vocii prin vectori de trasaturi.
 • Studiul unor algoritmi de recunoastere bazati pe analiza spectrala.
 • Sinteza de mesaje folosind cuvinte sau fragmente de cuvint memorate.
 • Utilizarea pachetului software COOLEDIT pentru analiza si sinteza de voce.
Scroll to Top