Cursuri

Cursuri organizate de AII

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare

Crearea abilitatii de proiectare a aplicatiilor software si de utilizare a unui limbaj de programare in corelatie cu mecanismele de lucru la nivel hardware, astfel incat studentii sa constientizeze interactiunea hardware-software si sa o foloseasca in mod corect si eficient. Prezentarea unor algoritmi, structuri de date si metode de prelucrare a acestora precum si a caracteristicilor definitorii pentru programarea structurata si programarea modulara.

Prelucrarea informației

Insusirea cunostintelor de baza privind prelucrarea informatiei, particularitatile si performantele sistemelor de prelucrare a datelor experimentale. Prelucrarea statistica a datelor experimentale. Metode de estimare a parametrilor pentru datele experimentale. Estimarea parametrilor tipici de regresie. Verificarea ipotezelor statistice. Orientarea catre problematica prelucrarii datelor informationale, cu precadere prin folosirea de tehnici bazate pe statistica matematica pentru analiza si interpretarea datelor.

Instrumente informatice

Insusirea cunostintelor de baza privind generarea si manipularea documentelor folosind instrumente informatice, cum ar fi editoare de texte, foi electronice de calcul, prezentari, cu accent pe MSOffice, Open Office, precum si procesoare de texte, cu accent pe LaTeX, generarea paginilor web prin insusirea notiunilor introductive referitoare la limbajul HTML. Insusirea cunostintelor de baza referitor la limbajele de adnotare, la structurarea informatiilor in fisiere XML si validarea acestora, folosind DTD. Se vor prezenta aspecte privind securitatea documentelor si protectia datelor.

Aplicații Web cu suport Java

Prezentarea principalelor tehnologii folosite pentru realizarea aplicatiilor Web. Prezentarea arhitecturilor specifice aplicatiilor Web a framework-urilor si a uneltelor software necesare pentru dezvoltarea aplicatiilor Web. Se doreste obtinerea unei imagini de ansamblu a celor descrise mai sus.

Aplicatii Multimedia

Cursul își propune să dezvolte abilități în proiectarea și implementarea de aplicații bazate pe integrarea de proceduri specializate de prelucrare de imagini, semnale audio și date. Că potențiali dezvoltatori de aplicații multimedia studenții sunt familiarizați cu aspecte legate de alegerea echipamentului, elaborarea arhitecturilor software, încadrarea în formate digitale, preparare și editare produse video/audio. O atenție deosebita este acordata sistemelor de comunicații multimedia, mai ales pentru transmiterea fluxurilor de date în rețele informatice complexe. Evidențiind principalele avantaje, dar și limitele diferitelor soluții, cursul oferă studenților posibilitatea de a alege o procedura optima pentru un anume tip de aplicație și totodată furnizează indicații de implementare care să garanteze obținerea de rezultate superioare.

Managementul documentelor

Insusirea cunostintelor de baza privind generarea si manipularea documentelor folosind editoare de texte, foi electronice de calcul, prezentari, cu accent pe MS Office, Open Office si procesoare de texte, cu accent pe procesorul de texte LaTeX, generarea paginilor web prin insusirea notiunilor introductive referitoare la limbajul HTML, structurarea datelor in fișiere XML si validarea acestora, folosind DTD. Insusirea cunostintelor de baza referitor la limbajele de adnotare.

Scroll to Top