Programarea calculatoarelor și limbaje de programare

Obiective curs

Crearea abilitatii de proiectare a aplicatiilor software si de utilizare a unui limbaj de programare in corelatie cu mecanismele de lucru la nivel hardware, astfel incat studentii sa constientizeze interactiunea hardware-software si sa o foloseasca in mod corect si eficient. Prezentarea unor algoritmi, structuri de date si metode de prelucrare a acestora precum si a caracteristicilor definitorii pentru programarea structurata si programarea modulara.

Obiective laborator

Însușirea deprinderii de formatare a unui text stiintific utilizând MSWord si OpenOffice, de lucru cu foi de calcul si de prezentarea regulilor dCrearea deprinderii practice de a folosi notiunile prezentate la curs in realizarea unor programe, pe calculator. Structura orelor cuprinde prezentarea unui breviar de cunostinte teoretice (un “plus” fata de cele prezentate la curs, daca este necesar) si lucrul cu studentii pe calculator. Deoarece, la inceputul semestrului, relatia “student – cunostinte de programare” are un pronuntat caracter de eterogenitate, scopul final este omogenizarea acesteia, la un nivel calitativ cat mai inalt.

Conținut curs

 • Algoritmi si limbaje de programare.
 • Tipuri de date.
 • Operatori si expresii. Instructiunile limbajului C.
 • Tipul tablou (masiv).
 • Functii definite de catre programator.
 • Relatia “Pointeri – tablouri – functii”.
 • Tipul structura.
 • Siruri de caractere si prelucrarea acestora.
 • Prelucrarea fisierelor.
 • Notiuni de programare avansata.

Conținut laborator

 • Notiuni de baza privind lucrul pe un sistem de calcul.
 • Tipuri standard
 • Instructiuni de baza.
 • Tipul tablou.
 • Functii si recursivitate.
 • Functii si date de tip tablou.
 • Pointeri si alocare dinamica a memoriei.
 • Tipul structura.
 • Siruri de caractere.
 • Fisiere.
 • Proiectarea programelor mari.

Informații necesare refacerii disciplinei:

Scroll to Top