Cursuri an 1 și 2

Obiective curs Această disciplină se studiază în cadrul domeniului Ingineria Sistemelor și își propune să realizeze o retrospectivă a principiilor […]

Cursul isi propune sa familiarizeze studentii cu principalele componente si concepte ale sistemelor de operare. Insusirea unor elemente de baza, cu caracter general, este dublata de discutii particulare legate de sistemele de operare din familia Windows si Linux.

Familiarizarea studentilor cu notiunile fundamentale legate de teoria sistemelor si conducerea automata a proceselor. Sunt prezentate principalele caracteristici ale sistemelor liniare, modurile de descriere ale acestora( pe stare sau folosind matricea de transfer). Sunt prezentate si formulate în abordarea clasica intrare-iesire principalele probleme ale Teoriei sistemelor liniare monointrare-monoiesire cu evidentierea importantei reactiei ca element indispensabil in conducerea automata. Cursul, prezinta în principal abordarea moderna pe stare plecând de la analiza sistemelor liniare (proprietati structurale,stabilitatea) si rezolvând cateva probleme de sinteza precum constructia stabilizatoarelor compensatoare. Se acorda o atentie speciala aspectelor numerice legate de implementarea metodelor numerice de analiza si sinteza a sistemelor liniare.

Prima parte a cursului prezinta principalele metode si algoritmi de cautare a solutiei de optim in probleme de programare neliniara. Cea de a doua parte este destinata aspectelor privind optimizarea dinamica. Ambele probleme sunt tratate în contextul general dar pe exemple concrete se cauta introducerea în problematica generala a automatizarii poceselor.

Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a interpreta (analiza) evoluţia unui sistem pe baza modelului acestuia realizat utilizând unul din formalismele mai sus menţionate.

Cursul este definitoriu pentru specializarea Automatica si Informatica Aplicata prin faptul ca, preluând si extinzând cunostintele de algebra logica si electronica digitala formalizeaza metode, algoritmi si tehnici de analiza si sinteza a dispozitivelor, circuitelor si sistemelor numerice. Sunt introduse tipurile de baza de automate elementare, Sunt tratate cele doua clase de baza de automate finite: combinationale si secventiale implementate cu automate elementare (bistabili) si circuite standard: multiplexoare, decodificatoare, unitati aritmetice si logice, registre, numaratoare. Sunt introduse formalismele Mealy si Moore pentru automate secventiale, pe baza carora se prezinta metode de analiza si de sinteza. Cursul abordeaza proiectarea masinilor algoritmice de stare cu diferite implementari ale generatorului noii stari: porti universale, multiplexoare, decodificatoare, memorii cu adresare in format fix si variabil. Cursul prezinta solutii de implementare a automatelor finite cu dispozitive logice programabile de tip FPLA, FPGA.

Crearea abilitatii de proiectare a aplicatiilor software si de utilizare a unui limbaj de programare in corelatie cu mecanismele de lucru la nivel hardware, astfel incat studentii sa constientizeze interactiunea hardware-software si sa o foloseasca in mod corect si eficient. Prezentarea unor algoritmi, structuri de date si metode de prelucrare a acestora precum si a caracteristicilor definitorii pentru programarea structurata si programarea modulara.

Insusirea cunostintelor de baza privind prelucrarea informatiei, particularitatile si performantele sistemelor de prelucrare a datelor experimentale. Prelucrarea statistica a datelor experimentale. Metode de estimare a parametrilor pentru datele experimentale. Estimarea parametrilor tipici de regresie. Verificarea ipotezelor statistice. Orientarea catre problematica prelucrarii datelor informationale, cu precadere prin folosirea de tehnici bazate pe statistica matematica pentru analiza si interpretarea datelor.

Insusirea cunostintelor de baza privind generarea si manipularea documentelor folosind instrumente informatice, cum ar fi editoare de texte, foi electronice de calcul, prezentari, cu accent pe MSOffice, Open Office, precum si procesoare de texte, cu accent pe LaTeX, generarea paginilor web prin insusirea notiunilor introductive referitoare la limbajul HTML. Insusirea cunostintelor de baza referitor la limbajele de adnotare, la structurarea informatiilor in fisiere XML si validarea acestora, folosind DTD. Se vor prezenta aspecte privind securitatea documentelor si protectia datelor.

Insusirea cunostintelor de baza privind generarea si manipularea documentelor folosind editoare de texte, foi electronice de calcul, prezentari, cu accent pe MS Office, Open Office si procesoare de texte, cu accent pe procesorul de texte LaTeX, generarea paginilor web prin insusirea notiunilor introductive referitoare la limbajul HTML, structurarea datelor in fișiere XML si validarea acestora, folosind DTD. Insusirea cunostintelor de baza referitor la limbajele de adnotare.

Scroll to Top