Tehnologii web

Obiective curs

Această disciplină se studiază în cadrul domeniului Ingineria Sistemelor și își propune să realizeze o retrospectivă a principiilor ce stau la baza aplicațiilor web precum și elementele tehnologice esențiale pentru construirea acestor aplicații.

Tehnologiile web sunt esențiale azi, ele atingând toate domeniile vieții. În contextul domeniului de studiu această disciplină completează cunoștințele acumulate anterior în programare și managementul documentelor și pune bazele pentru dezvoltarea ulterioară de proiecte multidisciplinare ușor de distribuit.

Obiective laborator

 • Cunoașterea limbajelor specifice tehnologiilor web, și utilizărilor lor specifice
 • Cunoașterea instrumentele de lucru necesare pentru dezvoltarea aplicaților web
 • Cunoașterea evoluția tehnologiilor web și modul în care standardele s-au schimbat
 • Descrierea procesului de funcționare al oricărei aplicații web întâlnite
 • Dezvoltarea unui site web folosind HTML + CSS + Javascript, cu minim doua pagini, navigații și interacțiuni
 • Construirea de aplicații web ce combina mai multe surse de date, refolosind componente existente
 • Dezvoltarea de aplicații web folosind tehnici moderne: React / jQuery
 • Construirea de aplicații web cu un design orientat către utilizator
 • Descompunerea cerințelor in specificați tehnice pe pot fi apoi implementate
 • Colaborarea și lucrul in echipa in vederea implementării de proiecte complexe

Conținut curs

 • Introducere. Noțiuni generale.
 • Introducere in HTML. Elemente HTML. Definirea formularelor. Gruparea elementelor. Evoluția HTML.
 • Introducere in  CSS. Selectori CSS. HTML 5 Layout. Layouting cu CSS – Grid. Tehnici de proiectare – organizarea/prezentarea informației.
 • Bune practici de UI/UX
 • Introducere in limbajul Javascript. Funcții. Obiecte.
 • DOM – Legătura dintre HTML si Javascript.  Evenimente.
 • Noțiuni avansate de Javascript.

Conținut laborator

 • Exemple pentru consolidarea noțiunilor de HTML
 • Bune practici de utilizare GIT in cadrul unui proiect
 • Prezentarea proiectului HTML
 • Exemple pentru consolidarea noțiunilor de CSS
 • Prezentarea proiectului HTML + CSS
 • Exemple pentru consolidarea noțiunilor de Javascript
 • Prezentarea proiectului HTML + CSS + Javascript
Scroll to Top