Informatica aplicata 3 (instrumente informatice)

Obiective curs

Insusirea cunostintelor de baza privind generarea si manipularea documentelor folosind instrumente informatice, cum ar fi editoare de texte, foi electronice de calcul, prezentari, cu accent pe MSOffice, Open Office, precum si procesoare de texte, cu accent pe LaTeX, generarea paginilor web prin insusirea notiunilor introductive referitoare la limbajul HTML. Insusirea cunostintelor de baza referitor la limbajele de adnotare, la structurarea informatiilor in fisiere XML si validarea acestora, folosind DTD. Se vor prezenta aspecte privind securitatea documentelor si protectia datelor.

Obiective laborator

Insusirea deprinderii de formatare a unui text stiintific utilizând MSWord si OpenOffice, de lucru cu foi de calcul si de prezentarea regulilor de creare a unei prezentari si a regulilor ce trebuie respectate ca o prezentare sa fie una de succes. Insusirea deprinderii de creare si formatare a unui text stiintific folosind procesorul de texte LaTeX, conform standardelor internationale. Insusirea deprinderilor de a realiza o pagina HTML simpla, de a structura unele date folosind limbajul XML, vizualizarea selectiva a datelor dintr-un fisier XML într-o pagina HTML, precum si validarea datelor din documentele XML.

Continut curs

 • Procesoare de texte.
 • Limbajul LaTeX: Specificul procesoarelor de texte. Structura standard a unui document LaTeX. Sectionarea unui document. Adaptarea la diacritice. Facilitati matematice. Etichete si referiri. Generarea cuprinsului, a listei figurilor si respectiv a tabelelor
 • Cadre: definirea de ecuatii, alinierea textului , definirea tabelelor si a figurilor, marcarea citatelor, definirea listelor, cadrele si comenzi.
 • Variabile interne LaTeX. Contori. Lungimi si design-ul unei pagini.
 • Macrodefinitii. Definirea cadrelor. Cadre de tip teorema.
 • Foi electronice de calcul: Prezentarea functiilor, cu exemplificare pe MSExcel: formate de date, validare, operatii si  functii, chart-uri, export/import, Excel avansat.       
 • Prezentari: Descrierea si exemplificarea regulilor pentru ca o prezentare sa fie una de succes.
 • Securitatea documentelor si protectia datelor.
 • Introducere în HTML, XML si DTD.
 • Introducere în limbajul HTML. Directive specifice. Ancore. Forme.
 • Introducere în XML. Caracteristici generale, domenii de utilizare. Reguli sintactice în realizarea unui document XML, structura de arbore. Documente XML valide (Document Type Definition). Formatarea documentelor XML ca insule de date în pagini HTML
 • Validarea documentelor XML folosind DTD.

Continut laborator

 • Utilizarea MSOffice, Open Office.
 • Realizarea de documente folosind procesorul de texte LaTeX. Comparatie cu abordarea aceluiasi text în editorul MSWord.
 • Realizarea de pagini HTML cu elemente specifice.
 • Structurarea unui document folosind limbajul XML.
 • Validarea documentelor xml folosind limbajul DTD.
Scroll to Top