Prelucrarea informației

Obiective curs

Insusirea cunostintelor de baza privind prelucrarea informatiei, particularitatile si performantele sistemelor de prelucrare a datelor experimentale. Prelucrarea statistica a datelor experimentale. Metode de estimare a parametrilor pentru datele experimentale. Estimarea parametrilor tipici de regresie. Verificarea ipotezelor statistice. Orientarea catre problematica prelucrarii datelor informationale, cu precadere prin folosirea de tehnici bazate pe statistica matematica pentru analiza si interpretarea datelor.

Obiective laborator

Aplicatii de laborator pentru aprofundarea notiunilor prezentate în cadrul orelor de curs, bazate pe folosirea unor utilitare (Matlab, Statistica), desfasurate integral prin utilizarea calculatoarelor numerice.

Conținut curs

 • Procesoare de texte.
 • Concepte generale si terminologie
 • Prelucrarea datelor experimentale
 • Metode de estimare a parametrilor
 • Dependenta stochastica
 • Verificarea ipotezelor statistice

Conținut laborator

 • Prezentarea generala a pachetului de programe Matlab
 • Metode si algoritmi pentru predictia de date
 • Metode si algoritmi pentru studiul erorilor reziduale
 • Metode grafice de caracterizare a datelor statistice
 • Metode si algoritmi pentru caracterizarea seturilor de date statistice
Scroll to Top