Bibliografie admitere master

Pentru admiterea la programele de master coordonate de departamentul nostru (AII, MPI, PCSAM, RA, SEM, SIM) – ca pregatire pentru proba de evaluare a cunoștințelor se recomanda candidatilor alegerea uneia din cele patru tematici propuse si parcurgerea bibliografiei asociate, care poate fi accesată prin link-urile de mai jos.

1. Analiza și proiectarea sistemelor informatice

  • Analiza de sistem
  • Modelare orientată pe obiecte

2. Stocarea și procesarea informației

  • Stocarea si procesarea datelor
  • Notiuni de prelucrare a informatiilor de tip imagine 

3. Bazele reglarii automate

  • Procese si sisteme, răspunsul la mărimi de intrare standard
  • Sisteme de reglare automată și regulatoare

4. Echipamente pentru conducerea proceselor

  • Sisteme de achiziții de date și comunicații
  • Automate programabile

Mai multe informații despre procedura de admitere la masterat sunt disponibile pe site-ul facultății.

Scroll to Top