Grafică Avansată

Obiective curs

Prezentarea notiunilor de baza privind sinteza imaginilor grafice si a modului de dezvoltare de aplicatii grafice folosind biblioteca OpenGL. Portabilitate si standarde grafice. Proceduri de modelare si vizualizare. Prezentarea unor metode de modelare si redare a suprafetelor tridimensionale si a solidelor. Prezentarea unor metode si algoritmi de sinteza a imaginilor fotorealiste. Transformari grafice 2D si 3D. Tehnologii si echipamente pentru realitatea virtuala si reconstituiri grafice virtuale. Prelucrari tridimensionale neimersive prin digitizare.

Obiective laborator

In cadrul activitatilor de laborator studentii se vor familiariza si vor exersa comenzi specifice sistemelor de operare Windows si Linux, Orele de laborator au drept scop fixarea notiunilor prezentate la curs. Structura orelor de laborator cuprinde studiul unui breviar teoretic si lucrul cu studentii pe calculator pentru implementarea de aplicatii folosind in principal limbajul C si biblioteca OpenGL, sub sistemul de operare Windows. Se au in vedere urmatoarele directii principale: modelarea si vizualizarea suprafetelor, proceduri de constructie a obiectelor poligonale si proceduri de afisare a scenei si realizarea animatiei.

Conținut curs

 • Redarea obiectelor poligonale
 • Modelarea si sinteza texturilor: modelare, mapare bilaterala, proiectie inversata; maparea poligoanelor
 • Modelare geometrica si CAD: curbe B-spline; suprafete de forma libera
 • Meshuri: definirea si generarea meshurilor; simplificarea si compresia meshurilor; modelare multirezolutie
 • Ray Tracing (prelucrari fotorealiste)
 • Radiozitate
 • Interactiuni in realitatea virtuala: interfete specifice; orientarea si pozitionarea obiectelor 3D
 • Animatie: controlul miscarii; curbe de viteza, parametrizarea orientarii; animatia structurilors articulate

Conținut laborator

 • Modelarea obiectelor rigide si non-rigide, vizualizare poligonala
 • Interactiuni suprafata-lumina; iluminari si umbre
 • Prelucrari fotorealiste (algoritmul ray tracing)
 • Arhitecturi si limbaje grafice
 • Probleme de eficienta si complexitate in algoritmi de reconstituire grafica
 • Tehnici de animatie (pozitie, viteza sau orientare).
Scroll to Top