Automate Programabile și Microprocesoare

Obiective curs

Prezentarea metodelor de descriere logico-temporala si implementare a algoritmilor de secventiere/ reglare/ monitorizare/ control miscare cu automate programabile (AP) pentru procese industriale si servicii. Prezentarea formalismelor si a limbajelor de programare a AP industriale. Prezentarea modulelor hardware, a principiilor de configurare a retelelor de AP industriale, a protocoalelor de comunicatie in structuri tolerante la defect. Prezentarea solutiilor de diagnoza automata cu automate programabile.

Obiective laborator

Configurare hardware a automatelor programabile industriale. Exemple de aplicatii de automatizare a proceselor industriale folosind AP. Dezvoltarea de programe folosind limbajele Grafcet, Ladder Diagram, IsaGraf. Simularea aplicatiilor de control utilizând AP din familia Allen Bradley. Exemple de aplicatii folosind mediul de programare logica Indralogic pe automate Bosch. Aplicatii folosind medii de dezvoltare SCADA (Citectscada) si DCS (Wincc, Deltav).

Conținut curs

 • Arhitecturi de automate programabile industriale. Blocuri hardware componente. Magistrale de sistem.
 • Sistemul de operare al automatelor programabile. Ciclul masina, timing, intrari rapide, intreruperi.
 • Medii de programare a automatelor industriale. Limbajul literal, formalismul Ladder Diagram, programare grafica structurata (Grafcet, IsaGraf).
 • Studii de caz pentru aplicatii de comanda cu automate programabile (secventiere, cicluri manual/ automat, reluare dupa avarie de alimentare).
 • Retele de AP. Sisteme distribuite. Nivelul proces. Nivelul gateway. Interfata utilizator. Sisteme SCADA.
 • Protocoale de comunicatie intre automate programabile in medii industriale. Standardul RS485. Protocolul Profibus. Configurarea AP pentru comunicatia prin Profibus. 8.Protocoale de comunicatie intre automate programabile in medii industriale. Standardul RS485. Protocolul Profibus. Configurarea AP pentru comunicatia prin Profibus. 9.Reglarea numerica cu AP. Blocuri software de reglare mono-canal. Arhitecturi software de reglare multi-bucla.
 • Functionalitate “control miscare” (motion control) a automatelor programabile. Aspecte hardware si software.

Conținut laborator

 • Exemple de procese descrise prin diagrame Grafcet: aplicatie de dozare/malaxare.
 • Trecerea de la diagramele Grafcet la programe in limbajul Ladder Diagram: controlul unei macarale.
 • Solutii de automatizare implementate cu AP Allen Bradley, in limbajul Ladder Diagram: comanda miscarii oscilatorie a unui mobil, umplere automata containere.
 • Studiul mediului de programare Advanced Programming Software: editarea unui program, descarcarea in automat, depanarea programului in timp real.
 • Exemple de programe folosind mediul de programare IsaGraf: linie automata de îmbuteliere.
 • Simularea si depanarea aplicatiilor de control construite in mediul IsaGraf: statie automata de spalat autoturisme.
 • Exemple de aplicatii de reglare folosind automate programabile: controlul turatiei unui servomotor de c.c.
 • Aplicatii de control construite in mediul IsaGraf: elevator clasificator de pachete, umplerea si astuparea automata a sticlelor.
 • Aplicatii de control construite in mediul Indralogic: aplicatie de detectare si expulzare a sticlelor fara dop.
 • Exemple de construire a unei interfete om-masina folosind mediul de programare Citectscada.
 • Exemple de construire a unei interfete om-masina folosind mediul de dezvoltare Wincc.
Scroll to Top