Arhitecturi Informatice Performante

Obiective curs

Întelegerea:

 • modului de functionare a sistemelor de calcul moderne bazate pe executia paralela.
 • arhitectura microprocesoarelor moderne pipeline, superpipeline, superscalare, VLIW
 • tendintelor actuale de marire a puterii de calcul: sisteme multiprocesor / multicalculator

Însusirea:

 • metodelor de evaluare a unei arhitecturi de calcul moderne
 • principiilor de programare paralela.

Obiective laborator

 • Aprofundarea modului de functionare a procesoarelor cu arhitecturi avansate.
 • Aplicarea practica a principiilor de evaluarea a unui sistem de calcul modern.
 • Familiarizarea cu arhitecturi reale multiprocesor / multicalculator.
 • Deprinderea modului de scriere a programelor de calcul paralel.

Conținut curs

 • Niveluri de paralelism în cadrul sistemelor de calcul moderne
 • Taxonomii și metode de evaluare a performanțelor
 • Clasificarea arhitecturilor de calcul. Evaluarea performanțelor.
 • Noțiuni introductive legate de programarea paralelă.Algoritmi de calcul paralel. Modele de programare paralelă.
 • Arhitecturi avansate de microprocesoare.
 • Topologii de interconectare
 • Sisteme multiprocesor. Sisteme multinucleu
 • Sisteme multicalculator.

Conținut laborator

 • Prezentarea mediului de dezvoltare Visual C# 2010.
 • Paralelizarea unor algortimi de calcul utilizând clase specifice mediului .Net Framework 4.
 • Prezentarea mediului de programare OpenMP.
 • Principii de optimizare a aplicațiilor moderne pe sisteme de calcul multiprocesor/multinucleu.
 • Implementarea unor algoritmi de calcul paralel în mediu multicalculator utilizând .Net Framework 4.

Scroll to Top