Analiza și Proiectarea Sistemelor Informatice Industriale

Obiective curs

Disciplina isi propune sa prezinte strategiile , metodele, tehnicile si instrumentele de proiectare si realizare a unui sistem sau aplicatii informatice in conexiune cu toate celelalte discipline tehnologice, de automatica si de calculatoare. Sunt prezentate atit aspectele teoretice cit si cele pracice ale implementarii sistemelor informatice. Se urmareste:

 • Cunoasterea metodelor de analiza a unui sistem informational in vederea proiectarii unui sistem informatic
 • Cunoasterea pricipiilor de baza, a etapelor si tehnicilor de proiectare a unui sistem informatic
 • Insusirea unor tehnici de implementare si exploatare a sistemelor informatice
 • Cunoasterea metodelor de realizare a documentatiilor specifice

Obiective laborator

In cadrul activitatilor de laborator studentii se vor familiariza si vor exersa comenzi specifice sistemelor de operare Windows si Linux, iSe urmareste insusirea principalelor proceduri destinate analizei si proiectarii sistemelor informatice in informatica industriala prin realizarea unei analiza de sistem in vederea informatizarii unui anumit sistem obiect (proces tehnic) la alegere.

Conținut curs

 • Consideratii privind aplicatiile informatice. Terminologie;
 • Principii generale de realizare a produselor informatice;
 • Tehnologia de realizare a unui produs informatic;
 • Cadrul tehnologic de realizare si intretinere a sistemelor informatice.
 • Probleme actuale ale aplicatiilor sistemelor de management al informatiilor;
 • Eficienta economica a unui sistem informatic;
 • Documentatia tehnica a unui sistem informatic;
 • Tendinte in realizarea sistemelor informatice;
 • Exemple de proiectare a sistemelor informatice

Conținut laborator

Se urmareste insusirea principalelor proceduri destinate analizei si proiectarii sistemelor informatice in informatica industriala prin realizarea unei analiza de sistem in vederea informatizarii unui anumit sistem obiect (proces tehnic) la alegere. Vor trebui atinse urmatoarele puncte:

 • Justificarea strategiilor, tehnicilor si metodelor folosite pentru conceperea si realizare proiectului de ansamblu si de detaliu.
 • Proiectarea de ansamblu/detaliu a sistemului informatic
  • Analiza procesului tehnologic: descrierea procesului tehnologic (sistem obiect); stadiul informatizarii sau automatizarii procesului tehnologic.
  • Volumul de informatii, tipuri de informatii; masuratori ; semnalizari ; comenzi ; reglaje.
  • Functiile sistemului informatic; functii de achizitie si prelucrare de date ; functii de supraveghere, reglare comanda si protectie……etc
  • Structura sistemului informatic (arhitectura sistemului hard si soft);
  • Elaborarea documentatiei (proiectul de ansamblu/ detaliu).
Scroll to Top