Acționări

Obiective curs

Prezentarea principiilor constructive, functionale si de conducere a sistemelor de actionare electrice, pneumatice si hidraulice utilizate în automatizarile industriale si a surselor de alimentare corespunzatoare.Integrarea sistemelor de actionare în domeniul ingineriei reglarii automate a proceselor tehnologice.

Obiective laborator

Dobândirea abilitatilor practice de utilizare a diferitelor tipuri de motoare de actionare si determinarea performantelor acestora în regim permanent si tranzitoriu.Proiectarea schemelor de comanda. Prezentarea metodelor si echipamentelor de comanda si reglare a sistemelor de actionare utilizate în automatizari.

Conținut curs

 • Sisteme de actionare. Caracteristici constructive si functionale.Concepte de baza.Problematica.Alegerea optima a transmisiei mecanice si optimizarea diagramelor de miscare. Comportarea sistemelor de actionare în regim stationar.Domenii de utilizare.
 • Surse de alimentare cu energie electrica, hidraulica si pneumatica a sistemelor de actionare.
 • Sisteme de actionare cu motoare de curent continuu.Principii de realizare a convertoarelor electromecanice.Clasificarea masinilor de curent continuu.Comportarea masinilor de curent continuu în regim stationar si tranzitoriu.Metode de comanda a masinii de curent continuu în sistemele de actionare reglabila.Sisteme de reglare a pozitiei si vitezei.Acordarea regulatoarelor automate.
 • Sisteme de actionare cu motoare de curent alternativ.Elementele constructive si functionale ale masinilor de curent alternativ.Comportarea motoarelor electrice de curent alternativ trifazate si bifazate în regim permanent.Caracteristici mecanice. Metode clasice si moderne de comanda si reglare a masinilor de curent alternativ. Aplicatii industriale.
 • Sisteme de actionare cu motoare hidraulice si pneumatice.Elementele constructive si functionale ale motoarelor hidraulice si pneumatice .Clasificare.Domenii de utilizare.Caracteristicile statice si dinamice ale motoarelor hidraulice si pneumatice.Echipamente de comanda a motoarelor hidraulice.Servovalve electrohidraulice si distribuitoare proportionale.Elemente de executie hidraulice si pneumatice cu pozitioner utilizate în automatizari.Servomecanisme hidraulice si pneumatice de reglare a pozitiei, vitezei si fortei.
 • Echipamente de comanda si protectie a sistemelor de actionare.Contactoare si întreruptoare automate.Echipamente de protectie la suprasarcina si scurtcircuit a motoarelor electrice.Echipamente de comanda si protectie a motoarelor hidraulice si pneumatice.Supape de limitare a presiunii.Regulatoare de presiune si debit.
 • Alegerea optima a motoarelor din sistemele de actionare.Criterii generale de alegere a motoarelor de actionare.Optimizarea energetica a sistemelor de actionare cu motoare electrice, hidraulice si pneumatice.Metode de recuperare a energiei de frânare din sistemele de actionare reglabila.

Conținut laborator

 • Proiectarea schemelor de comanda a sistemelor de actionare.
 • Compensarea factorului de putere în instalatiile de alimentare cu energie electrica a sistemelor de actionare.
 • Sisteme de actionare cu motoare de curent continuu.Identificarea parametrilor functionali.Determinarea experimentala a caracteristicii mecanice.Determinarea caracteristicii de comanda.Proiectarea si realizarea circuitelor de interfata si comanda reversibila, cu calculatorul, a motoarelor de curent continuu cu excitatie magnetica si întrefier axial.Analiza schemelor de comanda în punte H.Implementarea unui program de comanda în limbajul Pascal si C++.
 • Sisteme de actionare cu motoare de curent alternativ.Analiza parametrilor constructivi si functionali.Vizualizarea în laborator a câmpului magnetic învârtitor.Proiectarea si implementarea schemelor de comanda reversibila, cu calculatorul, a motoarelor de curent alternativ trifazate si bifazate.Comanda stea-triunghi.Comanda motoarelor cu doua turatii.Comanda motoarelor bifazate folosind transformatoare de faza.
 • Sisteme de actionare cu motoare hidraulice si pneumatice.Comanda energiei hidraulice cu servovalve si distribuitoare proportionale.Sisteme electrohidraulice de reglare a pozitiei si vitezei.Determinarea experimentala a caracteristicii de comanda si a conditiei de stabilitate.Elemente de executie pneumatice cu pozitioner pneumatic si electropneumatic.Determinarea caracteristicii statice si dinamice.
 • Echipamente de protectie a sistemelor de actionare.Determinarea timpului de actionare a unui contactor automat.Determinarea caracteristicii de protectie la suprasarcina a unui releu termic.Analiza functionarii unui declansator de tensiune minima.Proiectarea si implementarea unei scheme de comanda pentru anclansarea alimentarii de rezerva (AAR) a unui sistem de actionare.
Scroll to Top