Cursuri Pachet 2A1

Transferul de cunoștințe despre conceptele de agent autonom și sistem multi agent și aplicarea acestor noțiuni în modelarea și automatizarea proceselor distribuite
Prezentarea funcționalităților de bază ale agenților și analiza principiilor de cooperare între agenți
Crearea / selectarea unei platforme de dezvoltare a unei aplicații multi agent
Utilizarea tehnologiilor multi agent pentru a rezolva aplicații din diferite domenii conducere a fabricatiei
Asigurarea unui comportament unitar în cadrul sistemelor multi agent cu comportament emergent
Realizarea legaturii fizic – informațional intre partea de conducere (agent software) si echipamentul fizic resursa

Prezentarea principiilor de organizare si functionare a sistemelor de operare, precum si a celor mai importante componente si mecanisme utilizate in proiectarea acestora. Prezentarea caracteristicilor si restrictiilor impuse de sistemele de operare in timp real. Studii de caz pentru sisteme de operare reprezentative. Formarea abilitatii de a crea aplicatii software care sa foloseasca mecanismele oferite de catre sistemele de operare în timp real; utilizarea sistemului de operare în timp real QNX.

Cursul de ingineria sistemelor complexe este dedicat studierii metodelor, instrumentelor si tehnicilor pentru dezvoltarea sistemelor organizate distribuit si formate din sisteme (sisteme de sisteme). Principalele probleme in acest domeniu se refera la identificarea cauzelor complexitatii si tratarea acesteia prin solutii practice specifice. In prima parte a cursului sunt introduse caracteristicile definitorii ale sistemelor complexe si se discuta notiuni generale legate de inginerie prin tehnici de analiza, proiectare si testare a sistemelor software. Partea a doua este dedicata aspectelor complexitatii sistemelor distribuite din perspectiva programarii. Ultima parte trateaza ingineria sistemelor orientate pe servicii. In final se acorda atentie ingineriei securitatii la integrare.

Disciplina isi propune sa prezinte strategiile , metodele, tehnicile si instrumentele de proiectare si realizare a unui sistem sau aplicatii informatice in conexiune cu toate celelalte discipline tehnologice, de automatica si de calculatoare. Sunt prezentate atit aspectele teoretice cit si cele pracice ale implementarii sistemelor informatice. Se urmareste:

Scroll to Top