Prelucrari distribuite si retele de calculatoare

Anul V, specializarea A1, sem. I

Numar ore: curs 3 ore/saptamâna, laborator 2 ore/saptamâna
Titular curs: Prof. dr. ing. Mihai Ceapâru
Titular laborator: Prof. dr. ing. Mihai Ceapâru
Numar puncte de credit:

Modalitatea de apreciere si notare:

  2 teme de casa (probleme) obligatorii = 40 puncte; 1 (2) proiect(e) de semestru (programe de simulare a algoritmilor prezentati) optional(e) = 20 (40) puncte; examinare finala (examen scris) cu subiecte aplicative = 60 (40/20) puncte (tinand cont de proiectele de semestru) - calculul notei finale: prin împartirea la 10 a sumei punctelor si rotunjirea rezultatului.

Obiective curs:

  Prezentarea conceptelor de baza si a modelelor standardizate ale arhitecturii retelelor de calculatoare; prezentarea algoritmilor care stau la baza protocoalelor curente si analizarea performantelor acestora; familiarizarea cu cele mai raspandite protocoale utilizate in retelele de calculatoare.

Obiective laborator:

  Studii de caz si simulatoare ale diverselor protocoale folosite in retelele si inter-retelele de calculatoare.

Continut curs:

 • Notiunea de retea de calculatoare. Clasificarea retelelor de calculatoare: retele mari (WAN), retele locale (LAN), retele metropolitane (MAN). Interconectari de retele.
 • Structura retelelor de calculatoare. Topologii specifice.
 • Arhitectura retelelor de calculatoare. Conceptul de niveluri ierarhice si categorii de servicii oferite. Protocoale. Modele standardizate de retele. Modelul OSI-ISO pentru WAN, modelul de referinta TCP/IP pentru interconectarea retelelor; modelul de referinta ATM pentru retelele numerice cu servicii integrate (B-ISDN); proiectul I.E.E.E.802 pentru LAN.
 • Nivelul fizic: medii de transmisie si metode de semnalizare.
 • Protocoale de multiacces la canal pentru LAN.
 • Nivelul legaturii de date: protocoale cu detectarea erorilor si retransmisie.
 • Nivelul de retea: algoritmi de dirijarea optima a pachetelor; prevenirea si rezolvarea aglomerarilor; notiuni privind calitatea serviciilor.
 • Nivelul de transport: adresarea; puncte de acces; modul de stabilire a unei conexiuni si eliberarea ei; controlul fluxului.
 • Nivelul de sesiune: corespondenta dintre conexiunile de sesiune si cele de transport; administrarea dialogului.
 • Nivelul de prezentare: tehnici de compresie si de securizare a datelor.
 • Nivelul de aplicatie: cele mai folosite protocoale de aplicatii in retea.
 • Notiuni despre administrarea retelelor de calculatoare.

Continut laborator:

  Studiul algoritmilor care stau la baza protocoalelor de la diversele niveluri ierarhice ale arhitecturii retelelor - prin programe de simulare.

Observatie:

  Temele de casa (obligatorii) si proiectele de semestru (optionale) sunt individuale. Ele trebuie predate pana in saptamana a 12-a. Admiterea in examen este conditionata de predarea temelor de casa. Examenul contine doar subiecte aplicative; este permisa utilizarea oricaror materiale de catre student (notite curs, carti, laptop).

Bibliografie:


 • Mihai Ceaparu - Comunicatia prin intermediul retelelor de calculatoare. Edit. Tehnica, 1996.
 • Andre Tanenbaum - Retele de calculatoare, ed. a 4-a. Edit. BYBLOS, 2003.
 • Mihai Ceaparu - Retele si inter-retele de calculatoare, vol. 1-3, Edit. MatrixRom, 2008.
Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting