Generarea si managementul documentelor

Obiective curs:

  Insusirea cunostintelor de baza privind generarea si manipularea documentelor folosind editoare de texte, foi electronice de calcul, prezentari, cu accent pe MSOffice, Open Office si procesoare de texte, cu accent pe procesoirul de texte LaTeX, generarea paginilor web prin insusirea notiunilor introductive referitoare la limbajul HTML, structurarea datelor in fisiere XML si validarea acestora, folosind DTD. Insusirea cunostintelor de baza referitor la limbajele de adnotare.

Obiective laborator:

  Insusirea deprinderii de formatare a unui text stiintific utilizând MSWord si OpenOffice, de lucru cu foi de calcul si de prezentarea regulilor de creare a unei prezentari si a regulilor ce trebuie respectate ca o prezentare sa fie una de success.
  Insusirea deprinderii de creare si formatare a unui text stiintific folosind procesorul de texte LaTeX, conform standardelor international. Insusirea deprinderilor de a realiza o pagina HTML simpla, de a structura unele date folosind limbajul XML, vizualizarea selectiva a datelor dintr-un fisier XML într-o pagina HTML, precum si validarea datelor din documentele XML.

Continut curs:

  Procesoare de texte.
  Limbajul LaTeX: Specificul procesoarelor de texte. Structura standard a unui document LaTeX. Sectionarea unui document. Adaptarea la diacritice. Facilitati matematice. Etichete si referiri. Generarea cuprinsului, a listei figurilor si respectiv a tabelelor
  Cadre: definirea de ecuatii, alinierea textului , definirea tabelelor si a figurilor, marcarea citatelor, definirea listelor, cadrele si comenzi.
  VARIABILE INTERNE LaTeX. Contori. Lungimi si design-ul unei pagini.
  Macrodefinitii. Definirea cadrelor. Cadre de tip teorema.
  Foi electronice de calcul: Prezentarea functiilor, cu exemplificare pe MSExcel: formate de date, validare, operatii si  functii, chart-uri, export/import, Excel avansat.       
  Prezentari: Descrierea si exemplificarea regulilor pentru ca o prezentare sa fie una de succes.
  Securitatea documentelor si protectia datelor.
  Introducere în HTML, XML si DTD: World Wide Web, hipertexte, limbaje de adnotare.
  Introducere în limbajul HTML. Directive specifice. Ancore. Forme.
  Introducere în XML. Caracteristici generale, domenii de utilizare. Reguli sintactice în realizarea unui document XML, structura de arbore. Documente XML valide (Document Type Definition). Formatarea documentelor XML ca insule de date în pagini HTML
  Validarea documentelor XMl folosind DTD.

Continut laborator:

  Utilizarea MSOffice, Open Office.
  Realizarea de documente în limbajul LaTeX. Comparatie cu abordarea aceluiasi text în editorul MSWord.
  Realizarea de pagini HTML vizualizata din browser. Structurarea unui document folosind limbajul XML. Validarea documentelor xml folosind DTD.
Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting