Sisteme multiagent

Obiective curs:

 • Transferul de cunoștințe despre conceptele de agent autonom și sistem multi agent și aplicarea acestor noțiuni în modelarea și automatizarea proceselor distribuite
 • Prezentarea funcționalităților de bază ale agenților și analiza principiilor de cooperare între agenți
 • Crearea / selectarea unei platforme de dezvoltare a unei aplicații multi agent
 • Utilizarea tehnologiilor multi agent pentru a rezolva aplicații din diferite domenii conducere a fabricatiei
 • Asigurarea unui comportament unitar în cadrul sistemelor multi agent cu comportament emergent
 • Realizarea legaturii fizic - informațional intre partea de conducere (agent software) si echipamentul fizic resursa

   

Obiective laborator:

 • Prezentarea mediului de dezvoltare de aplicații multi agent JADE
 • Lucrul cu structuri de date, depistarea și tratarea erorilor
 • Realizarea unui comportament decizional
 • Transmisia și recepția de mesaje
 • Schimbul secvențial de mesaje (Rezolvarea unor probleme de negociere)
 • Protocoale de interactiune generice
 • Interfețe grafice și interfațarea cu alte sisteme
 • Realizarea de sisteme multi agent tolerante la defect, agenti replicati
 • Protocoale de interactiune
 • Integrarea de resurse folosind protocoulul TCP (Realizarea legăturii fizic informațional)
 
Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting