Directii de cercetare

  

Planul de cercetare al Departamentului Automatica si Informatica Industriala cuprinde urmatoarele tematici, corelate cu proiectele de cercetare la nivel national si international avand ca directori sau responsabili cadre didactice din departament:

 • Sisteme de conducere avansate si inteligente, sisteme SCADA
 • Arhitecturi si tehnologii pentru sisteme orientate pe servicii si management de proces
 • Prelucrare inteligenta de imagini, grafica 3D, drone
 • Sisteme de calcul de inalta performanta ( Cluster, Grid, Cloud)
 • Sisteme informatice mobile si imagistica pentru aplicatii medicale
 • Prelucrari avansate de date si Big Data
 • Sisteme embedded, IoT si senzori wireless
 • Managementul proceselor de fabricatie si sisteme multi-agent
 • Sisteme de programe complexe si sisteme dirijate de modele

 

In cadrul departamentului functioneaza Centrul de Cercetare si Instruire in Robotica, Informatica Industriala si Ingineria Sistemelor (CIMR), Director : prof.dr.ing. Theodor BORANGIU. Cele mai importante direcții de cercetare ale CIMR din ultimii ani sunt:

 • Sisteme de conducere cu inteligenta distribuita a proceselor de fabricatie
 • Sisteme multi-agent si holonice in arhitecturi semi-heterarhice pentru automatizarea dirijata de produs a proceselor de productie si a serviciilor
 • Sisteme de conducere automata a robotilor industriali pentru operatii de alimentare / descarcare, deservire masini CNC, sudura, asamblare / montaj, prelucrari tehnologice (slefuire, vopsire), forjare
 • Aplicatii robot-vedere artificiala pentru gestiunea depozitelor neorganizate de produse, controlul geometriei produselor si al starii suprafetelor acestora, deservirea benzilor transportoare,
 • Aplicatii si platforme de sortare, depozitare si impachetare robotizata a produselor
 • Integrare de sisteme robot in linii de productie
 • Modelarea si proiectarea sistemelor pentru servicii cu suport informatic
 • Inovarea serviciilor, metrici si indicatori de performanta
Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting