Teme Cercetare Master

  

In cadrul Departamentului Automatica si Informatica Industriala se deruleaza mai multe programe de master de cercetare in domeniul Ingineria Sistemelor. In cele de urmeaza sunt prezentate exemple de teme de cercetare abordate in cadrul acestora si coordonate de membrii departamentului.

 

Managementul si Protectia Informatiei (MPI)

Aplicatii inteligente pentru asistarea in situatii de urgenta • Scalarea automata a unei insfrastructuri de aplicatie web pe baza inteligentei artificiale • Sistem de criptare si criptanaliza • Sisteme de management al documentelor • Sisteme inteligente pentru decongestionarea traficului • Integrarea mai multor tipuri de surse de date intr-un sistem BI/DW • Big Data • Dezvoltarea sistemelor Business Intelligence • Sisteme ERP • Tehnici de prelucrare a masivelor de date • Soluţii Cloud hibrid • Sisteme de prevenire si detectie a intruziunilor • Sisteme de generare automata a testelor • Proiectarea sistemelor tolerante la defect • Securitatea serviciilor web • Solutii moderne si eficiente de testare automata • Criptarea mesajelor Modbus in instalatiile industriale • Probleme de securitate in aplicatiile mobile bancare • Sistem autonom de protectie/atac a sistemelor informatice • Sisteme de protectie a datelor folosind steganografia • Recunoastere faciala • Autentificare in aplicatii web • Consolidarea depozitelor de date • Analiza semantica • Implementarea algoritmilor de calcul distribuit (map, reduce)

Automatica si Informatica Industriala (AII)

Analiza si proiectarea sistemelor informatice industriale • Sistem de conducere numerica a unei statii electrice • Automatizarea unei centrale electrice • Sistem de comanda automata a subsistemului HVAC intr-o cladire inteligenta • Eficienta energetica in cladiri cu sisteme BMS (Building Management Systems) • Sistem de reglare/conducere pentru sisteme/procese industriale: statii de epurare • Sistem de monitorizare si comanda automata a unui proces industrial de fabricatie • Sistem de comanda vectoriala a motoarelor asincrone • Sisteme numerice destinate cresterii stabilitatii • Sisteme de tip Smartgrid • Cyber-Physical Systems • Sisteme informatice in agricultura de precizie • Detectia si diagnoza defectelor pentru procese industriale

Prelucrari complexe de semnal in aplicatii multimedia (PCSAM)

Sistem pentru urmarirea, localizarea si culegerea de date de la obiective in miscare prin retele de senzori mobili • Centru de telediagnoza si teleinterventie pentru managementul instalatiilor tehnologice in situatii de hazard • Sisteme de alertare inteligente • Metode de control tolerant la defect implementabile in sisteme distribuite • Utilizarea tehnicilor fractale in modelarea si optimizarea traficului in retele informatice largi

Sisteme Informatice in Medicina (SIM)

Ontologii si baze de date relationale pentru medicina translationala • Concepte si metode stiintifice in modelarea proceselor biologice de crestere • Sisteme cyber-fizice pentru telemedicina • Aplicatii ale analizei fractale in medicina si biologie • Arhitecturi hardware si software pentru sisteme informatice orientate pe servicii in sanatate • Utilizarea Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor pentru managementul sistemelor de sanatate

Service Engineering and Management (SEM)

Evaluarea performantelor pentru algoritmi de clasificare si de clustering • Modelarea sistemelor pentru servicii • Sistem software pentru managementul serviciilor Cloud de tip IaaS • Sistem de verificare si impunere a politicilor de securitate intr-un sistem Cloud • Planificarea capacitatilor in servicii de transport public • Optimizarea alocarii resurselor pentru procese de tip job shop si flow shop • Orientarea catre servicii a proceselor de fabricatie si de conducere automata • Agregare de microservicii in mediul Bluemix • Servicii cu tehnologii IoT • Modele si servicii Cloud pentru infrastructuri bazate pe GPU • Servicii web cu dispozitive mobile

Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting