Arhitecturi informatice performante

Obiective curs:

Întelegerea:
 • modului de functionare a sistemelor de calcul moderne bazate pe executia paralela.
 • arhitectura microprocesoarelor moderne pipeline, superpipeline, superscalare, VLIW
 • tendintelor actuale de marire a puterii de calcul: sisteme multiprocesor / multicalculator
Însusirea:
 • metodelor de evaluare a unei arhitecturi de calcul moderne
 • principiilor de programare paralela.

Obiective laborator:

 • Aprofundarea modului de functionare a procesoarelor cu arhitecturi avansate.
 • Aplicarea practica a principiilor de evaluarea a unui sistem de calcul modern.
 • Familiarizarea cu arhitecturi reale multiprocesor / multicalculator.
 • Deprinderea modului de scriere a programelor de calcul paralel.

Continut curs:

 • Niveluri de paralelism în cadrul sistemelor de calcul moderne
 • Taxonomii și metode de evaluare a performanțelor
 • Clasificarea arhitecturilor de calcul. Evaluarea performanțelor.
 • Noțiuni introductive legate de programarea paralelă.Algoritmi de calcul paralel. Modele de programare paralelă.
 • Arhitecturi avansate de microprocesoare.
 • Topologii de interconectare
 • Sisteme multiprocesor. Sisteme multinucleu
 • Sisteme multicalculator.

Continut laborator:

 • Prezentarea mediului de dezvoltare Visual C# 2010.
 • Paralelizarea unor algortimi de calcul utilizând clase specifice mediului .Net Framework 4.
 • Prezentarea mediului de programare OpenMP.
 • Principii de optimizare a aplicațiilor moderne pe sisteme de calcul multiprocesor/multinucleu.
 • Implementarea unor algoritmi de calcul paralel în mediu multicalculator utilizând .Net Framework 4.
Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting