Automatica si Informatica Industriala (AII)

     

Descrierea disciplinelor din planul de invatamant


Anul I, semestrul I

Disciplina 1: Tehnici avansate de conducere a proceselor
Disciplina 2: Modelarea si simularea sistemelor cu evenimente discrete
Disciplina 3: Cercetare ştiinţifică şi practică

Disciplina 4(optionala):

Complemente de teoria sistemelor si semnalelor

Tehnici avansate de identificare, modelare şi simulare

Disciplina 5 (optionala):

Instrumentatie de proces in sisteme informatice

Sisteme inteligente de masura

Disciplina facultativa: 

Proiectarea și managementul programelor educaționale

Anul I, semestrul II

Disciplina 1: Actionari reglabile si elemente de executie
Disciplina 2: Sisteme expert
Disciplina 3: Diagnoza sistemelor tehnice
Disciplina 4: Sisteme SCADA pentru procese industriale
Disciplina 5: Cercetare ştiinţifică şi practică
Discipline facultative:  Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Consiliere și orientare

Anul II, semestrul I

Disciplina 1: Managementul proiectelor de cercetare
Disciplina 2: Sisteme Multi-Agent pentru Controlul Intreprinderii
Disciplina 3: Sisteme Informatice in Industria Chimica si Biochimica
Disciplina 4: Sisteme Informatice in Energetica
Disciplina 5: Cercetare ştiinţifică şi practică
Discipline facultative: Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
Consiliere și orientare

Anul II, semestrul II

Disciplina 1: Cercetare ştiinţifică, practică şi elaborare disertaţie
Disciplina 2: Etică si integritate academica

Choosing the best web hosting some times could be difficulty if you dont know what to look for. Read hosting reviews and if you may like we highly recommend using green hosting servers.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting